Denna nyhet är mer än 3 år gammal

11 juni, 2013

Sommarmedlemsbrev juni 2013

Moderatvänner!
Sveriges välfärd utförs till stor del i kommunerna. Ängelholms kommuns finansiella förutsättningar är starkt kopplade till hur Sveriges ekonomi utvecklas. Ett exportberoende land som Sverige påverkas i hög utsträckning av världsekonomin. Ängelholms kommuns ekonomi ser kommande år svag ut, dels beroende på den internationella lågkonjunkturen och dels på grund av att inflyttningen till kommunen inte motsvarar förväntningarna. Moderaterna i Ängelholm värnar en god välfärd. Det skapar trygghet för våra äldre och goda förutsättningar för våra barn att klara sig väl i livet. För att klara kommunens åtagande måste vi som största parti ta ansvar för kommunens ekonomi. Vi kan inte acceptera att kommunen drivs med underskott.

För att komma till rätta med situationen måste vi ta initiativ till att se över kommunens kostnader inom en rad områden med riktade uppdrag till förvaltningarna. Det finns möjligheter att fortsätta arbeta med bättre resursutnyttjande och effektivare förvaltning. Men Moderaterna måste också vara öppna för att i budgetöverläggningarna inför 2014 diskutera och ompröva den låga skattesatsen. I dag har Ängelholms kommun en skattesats på 19.04 kronor per intjänad hundralapp vilket är bland de tio lägsta av Sveriges 290 kommuner. Som jämförelse kan det konstateras att Höganäs har 19,73 kr, Helsingborg 20,21 kr, Båstad 20,23 kr samt Örkelljunga 18,76 kr.

De senaste årens reformutrymme har förstärkt främst skolan. Här finns idag extra satsningar på de yngre barnen. Ny teknik för både lärare och elever har gjort skolarbetet och kommunikationen mellan elever och lärare bättre. Vi har också höjt lärarlönerna och ökat lönespridningen bland alla pedagoger.

Även inom äldreomsorgen har satsningar genomförts. Det tydligaste tecknet på det är att när nu socialstyrelsen planerar att ställa krav på personaltäthet på vårdboenden oavsett vilken utförare som har ansvaret så innebär det inte särskilt mycket för vår kommun. Vi har alltså redan en hög bemanningsnivå.

Sammanfattningsvis vill vi inte äventyra den goda kvalitet som finns inom vård, skola och omsorg. Några generella besparingskrav är alltså inte aktuella. Däremot finns förslag på lokaleffektiviseringar inom alla kommunala verksamheter. Samtliga förvaltningschefer skall också få ett uppdrag att godkänna varje nyrekrytering som görs i verksamheterna och rapportera dessa till berörd nämnd och till kommunstyrelsen.

2014 års budget kommer som vanligt att antas i Kommunfullmäktige i november.

Senaste nytt från kretsen
Våren har inneburit stor aktivitet i Ängelholmskretsen. Under kretsårsmötet den 2 april fattades beslut om att anta tre propositioner med nya förslag för att utveckla och stärka Ängelholm inom tre områden: hållbar stadsutveckling, motverka utanförskapet och

attraktiv stad och kommun. Det är nu upp till alla aktiva moderater att se till att förverkliga förslagen i de nämnder och styrelser där vi finns representerade. Särskilt ansvar vilar givetvis på respektive ordförande eller gruppledare, men vi har ett gemensamt ansvar att föra fram våra förslag i nämndarbetet eller vid våra kampanjer.

Moderaterna i Ängelholm har under våren och sommaren ett ambitiöst kampanjprogram där vi syns på torget nästan varje vecka under sommarmånaderna. Vi är en av de kretsar/föreningar som har flest kampanjtillfällen och tätast kampanjverksamhet. Det ska vi vara stolta över. Det är viktigt att vi syns och samtalar med ängelholmarna även under mellanvalsperioderna och här fyller våra samtalskampanjer på torget en viktig funktion. För att hämta energi och lära känna varandra bättre ordnade kretsstyrelsen och kretsens kampanjgrupp en kick-off på Klitterhus.

Under våren har vi dock också synts ute i byarna och här gör våra föreningar ett mycket gott arbete. Den 20 maj anordnade Barkåkraföreningen ett välbesökt byamöte i Vejbystrand och den 29 maj grillade Ängelholmsföreningen korv tillsammans med Strövelstorpsborna. Första helgen i maj gästade Moderaterna företagsmässan på Lindab arena under två dagar och bjöd på korv och alkoholfri öl.

Den 4 juni höll undertecknade i ett nymedlemsmöte på lokalen. Ett tiotal nya medlemmar eller intresserade deltog tillsammans med representanter för föreningarna och kretsen. Syftet var att presentera Moderaternas verksamhet och den lokala politiken. Vi är övertygade om att detta är ett utmärkt sätt att bjuda in och låta nya medlemmar få information om vad det innebär att vara engagerad i Moderaterna. Under hösten/vintern kommer ett andra nymedlemsmöte att anordnas, välkommen!

I höst påbörjas arbetet med att sätta samman provvalet inför kommunfullmäktigevalsedeln 2014. Det är viktigt att vi är många moderater som ställer upp på listan så att vi kan besätta alla våra platser efter valet. Första steget mot att stå med på valsedeln är att delta i Moderaternas interna provval. För att ställa upp i detta är det möjligt att anmäla intresse genom att maila till kansliet på angelholm@moderat.se. Det går även bra att nominera personer du känner till att stå med på listan!

Till sist vill vi önska en trevlig sommar med mycket vackert väder!

Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande
Robin Holmberg, kretsordförande

P.S! Glöm inte att gilla vår sida på Facebook: http://www.facebook.com/moderaternaangelholm

Ta ställning och dela artikeln