Denna nyhet är mer än 3 år gammal

18 juli, 2013

Svar till Vänsterpartiet (9/7)

Vänsterpartiet ondgör sig den 9 juli över miljöarbetet i Ängelholm. Det stämmer att kommunen i år tappat i Miljöaktuellts ranking av de svenska kommunerna. 2013 kom Ängelholm på 197 plats, jämfört med 107 plats 2012. 2011 kom Ängelholm på plats 213, 2010 på 92:e och 2009 på 191 plats.

Tyvärr visar detta en sak: Miljöaktuellts ranking är ett ganska trubbigt instrument för att mäta kommunernas miljöarbete, där variabler ändras från år till år. Stora skillnader i resultatet uppstår därför samtidigt som undersökningen breddats till att omfatta även andra frågor än miljö.

Men vi är inte nöjda för det. Miljöchefen har fått i uppdrag att bryta ner undersökningen och se hur Ängelholms kommun kan bättra sig. Ängelholm måste bli bättre ur miljöhänsyn, inte för att klättra i rankingar utan för att staden ska vara hälsosam att leva i. Nuvarande och kommande ängelholmare förtjänar god miljö.

Trots att rankingarna visar på blandat resultat har kommunen de senaste åren tagit kliv framåt. Några exempel är att miljöprogrammet som Alliansen tog initiativ till under förra mandatperioden har uppdaterats och förnyats. Miljönämnden arbetar även med att komma till rätta med de många uttjänta avlopp som finns i kommunen för att minska utsläppen av skadliga ämnen till havet och vattendragen. Sedan 2012 har ett stort antal avlopp inventerats och åtgärdats och än fler är på gång.

Vänsterpartiet kopplar miljörankingen till en ny bro över Rönneå och det nya badhuset på Hälsostaden. Det är intressant att V gör denna koppling eftersom denna typ av frågor inte mäts av Miljöaktuellt.

Vänsterpartiet vill ta ansvar för Ängelholm och säger att de tar miljöfrågorna på allvar. Jag har dock inte sett ett enda skarpt förslag förutom att badhuset ska värmas med spillvärme, spillvärme som inte ens finns i moderna ishallar. Ängelholms miljö ska vara god, men det kräver långsiktigt arbete och skarpa förslag. Moderaterna och Alliansen kommer att fortsätta arbeta för detta för ängelholmarnas skull, inte för att klättra i rankingar.

Robin Holmberg (M)
ordförande miljönämnden, Ängelholms kommun

Ta ställning och dela artikeln