Denna nyhet är mer än 3 år gammal

28 augusti, 2013

Åsas punkter, augusti 2013

  • Åsa nyVälkommen till en nystart av mina informationspunkter. De ut kommer en gång per månad och är numera en betald annons.
  • Sjukhusets verksamhet kommer till stor del övergå i Hälso- staden. Att vård sker nära våra invånare och dessutom på ett sätt där kvalitén är hög är en framtidsfråga för vår kommun. Nu är Hälsostaden strax på plats!
  • Hållbar utveckling innebär att ett samhälle förmår utvecklas med samtidens krav och planeras för nya behov. På den vägen skall man ta hänsyn till miljön och kultur. Moderaterna i Ängelholm står för ett hållbart samhälle!
  • I sommarens många samtal ställer många frågan varför så mycket negativt framförs när mycket som görs är så bra. Problem uppstår ibland- så är det. Men felfri är bara den som inget gör.
  • Många vill tala om det kommande badhuset som skall ligga på Hälsostaden. Viktigast av allt är att bygget kommer igång.
  • Att vara kommunstyrelsen ordförande innebär att söka samar- beten och kommunicera med många. Varje gång stabila lösningar på problem hittas är man nöjd. Just nu känns föreningen Vi i skolans övertagande av Tåstarps skola som ett härligt avstamp. Vi har duktiga och engagerade invånare i hela kommunen!

Ta ställning och dela artikeln