Denna nyhet är mer än 3 år gammal

31 augusti, 2013

Minska krånglet (HD 31/8)

Företagare och privatpersoner måste få en enklare vardag som gör att exempelvis entreprenören kan ägna sin tid åt det han eller hon brinner för, snarare än att fylla i papper och förhålla sig till olika regler. Blivande föräldrar ska kunna förutse hur stor deras inkomst blir under föräldraledigheten. Husägaren måste kunna räkna ut vilka skattekonsekvenser en försäljning får.

Enklare regelverk för företag leder till fler jobb och ökad tillväxt. Alliansen har genomfört en rad förändringar som minskat många företags administrativa börda. Ett konkret exempel är slopad revisionsplikt för 250 000 småföretag. Regeringen har också som ett av fyra EU-länder inrättat ett regelråd vars uppgift är att granska nya och ändrade regler i syfte att minska regelkrånglet.

Men alltför många företagare, framför allt småföretagare, upplever att det fortfarande är för krångligt att driva företag. Moderaterna kommer därför att fortsätta driva på för att förenkla regelverken. Partiets arbetsgrupp ”Ansvar för ekonomin och full sysselsättning” har i sin slutrapport tidigare i år pekat på vikten av att intensifiera arbetet mot onödigt krångel.

Men det är inte bara inom näringslivet som regeltrasslet bör minska. Även enskilda människors liv kan bli enklare, genom att förenkla de stora komplexa systemen, såsom skattesystemet och socialförsäkringsreglerna. Det handlar också om minskade väntetider, ökad service och om gott bemötande från myndigheter.

Kommuner och myndigheter kan underlätta mycket genom att korta sina handläggningstider och genom att vägleda och informera. Krögaren som sköter sig ska utan onödiga omvägar kunna få alkoholtillstånd. Familjen som vill bygga ut sitt hus ska snabbt kunna få besked om bygglov och om man senare är missnöjd med bygget ska man kunna få en effektiv domstolsprövning. För den som vill starta ett företag kan det underlätta mycket med en företagslots och samordnad handläggning av kommunens tillståndsärenden.

Arbetet med regelförenklingar och minimering av onödig byråkrati kommer aldrig att slutföras. Det handlar snarare om ett förhållningssätt, där beslutsfattare på alla nivåer ständigt måste ha i åtanke hur deras beslut påverkar människor i vardagen. Regler måste finnas för att samhället ska fungera, men med ett ökat fokus på kunden kan mycket byråkrati och onödigt krångel minskas och därmed släppa lös fler människors kreativitet.

Maria Malmer Stenergard (M)
ordförande för C4 Moderaterna i Kristianstad

Robin Holmberg (M)
ordförande för Moderaterna i Ängelholm

Ta ställning och dela artikeln