Denna nyhet är mer än 3 år gammal

3 september, 2013

För eller emot (HD 2/9)

Klara besked inom politiken är bra. Ordföranden för Skånes socialdemokrater, Landskronas oppositionsråd Niklas Karlsson, är tydlig. Införs ett femte jobbskatteavdrag ska det avskaffas efter valet ifall S kan bilda någon form av majoritet med andra partier.

Partiledaren Stefan Löfven är också enligt medierapporteringen lika klar i sin uppfattning. S har inte för avsikt att riva upp reformen vid ett eventuellt regeringsskifte.

Problemet med uppvisningen i tydlighet är att båda uppfattningarna knappast är mer förenliga än eld och vatten. Så ett litet förtydligande från exempelvis Niklas Karlssons sida hade varit välkommet. Vad är det som gäller?

Sedan 2006 har socialdemokraterna i riksdagen ägnat betydande tid åt att kritisera och ifrågasätta – samt rösta emot – de skattesänkningar som gjorts genom bland annat de olika jobbskatteavdragen. I takt med att människors utrymme ökat genom att de får behålla mer av sina intjänade pengar har det måhända blivit allt svårare att vara öppen och uttalad motståndare.

Stora breda grupper har fått motsvarande 1000 kronor eller mer i månaden. Med det femte steget handlar det om cirka 90 procent som totalt kommer att få ut 1500 kronor eller mer per månad sedan Alliansen tog över landets styre. Det handlar om motsvarande ungefär en extra månadslön!

Jobbskatteavdragen har också haft effekt. Trots svår bank- och finanskris som skakat om Europa under de senaste åren är 200 000 fler sysselsatta i Sverige i dag jämfört med 2006. Det femte jobbskatteavdraget beräknas ge 10 000 till 15 000 nya jobb.

I ljuset av detta är Stefan Löfvens hållning om att inte röra genomförda reformer begriplig! Men Niklas Karlsson kanske kan hjälpa till att skingra de oklarheter som nu finns. För eller emot genomförda sänkningar? Och då kanske också besked kan ges om andra viktiga förändringar som Alliansen fått igenom i riksdagen. Hur blir det med de i dag populära ROT- och RUT-avdragen som många människor använder sig av och som stimulerat företagsamhet när det gäller hushållsnära tjänster? Och den halverade arbetsgivaravgiften för unga? Samt den sänkta restaurangmomsen som föraktfullt avfärdats som lägre pris på toast Skagen? Vilka skattehöjningar tänker socialdemokraterna gå till val på?

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Ängelholm

Ta ställning och dela artikeln