Denna nyhet är mer än 3 år gammal

9 september, 2013

Riktiga jobb för unga med Alliansens satsningar

Arbetslösheten bland unga har länge varit hög i Sverige. Under de sista åren med Göran Persson som statsminister fördubblades ungdomsarbetslösheten och därefter har den fortsatt öka till följd av den ekonomiska krisen. Även här i Nordvästskåne är många unga arbetslösa.

Alliansregeringen har genomfört en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen på både kort och lång sikt. Arbetsgivaravgiften för att anställa unga har halverats och restaurangmomsen har sänkts så fler unga får chansen till jobb. Men mer behöver göras och här spelar utbildning en central roll.

Regeringen har sedan 2006 genomfört historiska reformer och satsningar på skolan. Nu senast, i samband med den ekonomiska vårpropositionen, satsas på 12 400 extra utbildnings- och praktikplatser under 2013 och 2014 samt på ett långsiktigt arbete med arbetsmarknadens parter för att öka sysselsättningen och sänka trösklarna till jobb genom så kallade yrkesintroduktionsavtal. I exempelvis Ängelholms kommun har dessutom alliansen satsat ytterligare resurser på skolan vilket också gett resultat.

Mot det står fyra oppositionspartier med Socialdemokraterna i spetsen som vill möta en internationell ekonomisk oro med kraftiga skattehöjningar på 30 miljarder kronor på jobb och företagande. Med Socialdemokraternas förslag om fördubblade arbetsgivaravgifter för unga skulle företagens anställningskostnader öka med upp emot 40 000 kronor per ung anställd, vilket hotar jobbet för över tiotusen unga. Totalt hotar socialdemokraternas politik över 70 000 svenskars jobb. Det återstår att se hur de ställer sig till Miljöpartiets och Vänsterpartiets kravlistor och skattehöjningar på mellan 50 och 90 miljarder. Väljarna har rätt att få veta vad en röst på Socialdemokraterna faktiskt innebär.

Genom sänkta kostnader för att anställa ungdomar, en halverad restaurangmoms, nya yrkesintroduktionsavtal och satsningar på en skola som leder till arbete skapar Alliansen möjligheter för fler ungdomar att få ett jobb. Nu är det snart bara ett år kvar till valet. Då är det upp till väljarna att avgöra om de vill fortsätta framåt med nya Moderaternas arbetslinje eller backa med Socialdemokraternas bidragslinje.

Åsa Herbst (M)
kommunstyrelsens ordförande
Ängelholm

Ta ställning och dela artikeln