Denna nyhet är mer än 3 år gammal

20 september, 2013

Åsas punkter, september 2013

  • Åsa nyVi har en utmärkt omsorg om äldre, både nationellt och i vår kommun. Duktig, trevlig och välutbildad personal samt god mat uppskattas. Äldreomsorgen har över tiden aldrig varit bättre!
  • SDet är budgettider och alla nämnder och styrelser lägger fram sina förslag inför framtiden. Till slut antas en budget i kommunfullmäktige. Att verksamheter och politiska partier argumenterar för sina angelägenheter tillhör processen. Ju längre man kommer ifrån att vara det parti som måste ta ansvar ju större ansvarslöshet uppvisas i budgetarbetet.
  • Genombrottet i Hallandsåsen kommer att innebär att Sveriges längsta järnvägstunnel år 2015 finns som en ny länk mellan Skåne och Halland. En sträcka på hela 8,7 kilometer.
  • Ungdomsarbetslösheten sjunker i Ängelholms Kommun. Regeringens kraftfulla politik tillsammans med oss som en kreativ kommun har genomfört olika kraftsamlingsmodeller för att nå resultat som innebär riktiga jobb. Härligt!
  • Företagsbesök är alltid intressanta. ICA Maxi och Bageriet Sjöstrands & Eriks är båda företag med gott ledarskap och ett engagemang för att unga människor skall få jobb.
  • Moderaterna är alltid tillgängliga för Dig. Besök vår webbplats http://engelholm.moderat.se . Till vårt café på lördagarna kl. 11.00-13.00 är alla välkomna!!

Ta ställning och dela artikeln