Denna nyhet är mer än 3 år gammal

24 september, 2013

Frihandel ger jobb

Frihandel skapar förutsättningar för jobb och växande ekonomier. Det handlar om att fördjupa och bredda den inre marknaden i Europa. Men nog så viktigt är också att forma ett fungerande samarbete över Atlanten mellan EU och USA.

För Miljöpartiet tycks detta innebära hot, svårigheter och besvär. Riksdagsledamoten Kew Nordqvist beklagar sig på DI debatt den 11 september att ett stort frihandelsavtal leder till att ”priserna pressas”. Som konsument kan man möjligtvis tycka att det är bra.

Strategiskt är detta av mycket stor betydelse för ett exportberoende land som Sverige. Ökad frihandel erbjuder möjligheter för oss. Ifråga om olika standard och uppförande är det väsentligt att den globala ekonomin präglas av EU–USA i stället för att vi alla blir beroende av de spelregler Kina önskar upprätta.

Hälften av vår BNP kommer från exporten, varav över två tredjedelar går till EU. En ekonomisk nedgång leder till sjunkande export för svenska företag, sämre tillväxt och färre jobb på den svenska arbetsmarknaden. Omvänt innebär förbättrade villkor och ökad handel stora fördelar för Sverige.

EU är som bäst när unionen lyckas omvandla över två dussin hindrande regelverk och avskaffa över 100.000 nationella lagar till ett gemensamt främjande regelverk. Europas 23 miljoner företag sysselsätter idag 175 miljoner personer och har genom den inre marknaden tillgång till 500 miljoner konsumenter. EU:s 28 medlemsländer binds samman. Vilken styrka att även knyta USA närmare!

Beräkningar från EU-kommissionen visar att förverkligandet av en ambitiös frihandelsagenda kan leda till att EUs samlade BNP ökar med två procent, eller 250 miljarder euro – vilket motsvarar Danmarks BNP. Dessutom kommer över två miljoner arbetstillfällen att skapas – något som EU behöver mer än någonsin tidigare.

Kew Nordqvist oroar sig för vad frihandeln kan innebära för maten. Sverige har högre krav för djurhållning och djurtransporter än övriga EU-länder och vi har länge varit pådrivande för bättre villkor för djur. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet inom EU för att de svenska kraven ska bli praxis. Det är också centralt att gemensamma EU-regler på området efterlevs i alla medlemsstater. Ytterst handlar det dock om konsumentmakt. Konsumenterna ska ges möjlighet att skaffa kunskap om de val av livsmedel de gör. Att berätta om ledet från djur i hage till produkt i butik ska i ett samhälle med hög nivå av djurskydd och miljömedvetenhet inte vara ett problem.

Hans Wallmark, riksdagsledamot (M), ordförande moderaternas Europaplattformsgrupp

Ta ställning och dela artikeln