Denna nyhet är mer än 3 år gammal

30 september, 2013

Vi tar tag i problemen

Rättmätig kritik har framförts om bristande underhåll av kommunala fastigheter. Historiskt har förskolor, skolor, äldreboenden och övriga fastigheter förvaltats av såväl kommunala bolag som tekniska kontorets fastighetsavdelning.
Det var 2009 som vi tog initiativ till att ta tag i förekommande problem. Det handlade om att inventera och samordna fastighetsunderhållet. Idag är det gjort. Ängelholms kommun har en samlad kompetens i Ängelholmslokaler AB som är ett fristående dotterbolag till Ängelholmshem. Kommunens fastigheter är inventerade och anslaget till underhåll är rejält utökat.

Vi har tagit itu med ett problem som i de allra flesta kommuner fortfarande är olöst. På resans gång har mycket uppdagats. Däribland att byggteknik från 60- och 70-talet visat sig orsaka stora skador.

Badhus har en begränsad livslängd som kortas betydligt när dagens krav på högre vattentemperatur ökat korrosionsrisken och nedbrytningen av betongen vilket skett i vårt gamla badhus som nu skall rivas. Bara för att ge ett exempel.
Vi skäms inte för att vara de som lyft upp problemen i ljuset och åtgärdar dem. Vi lägger inte heller skuld på historien. Vårt uppdrag är att lösa problemen nu. Och det gör vi!

Åsa Herbst (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Örning (M)
Tekniska nämndens ordförande

Rune Johansson (M)
ordförande Ängelholmslokaler AB

Ta ställning och dela artikeln