Denna nyhet är mer än 3 år gammal

3 november, 2013

Norden – en spännande och framstående region (Expressen 31/10)

Norden är en spännande och framstående region i en globaliserad värld. Helheten kan bli större än summan av de enskilda länderna. Det var tydligt under kulturfestivalen ”Nordic cool” – där nordisk konst, mat, design och scenkonst visades upp under en veckolång festival i Washington DC i våras. Norden fick en uppmärksamhet i den amerikanska huvudstadens kulturliv som inget av de enskilda länderna hade kunnat uppbåda på egen hand.

Norden behöver fortsätta att ta plats och visa upp sig som en kreativ tillväxtregion, i det hänseendet var tidskriften The Economist artiklar om fördelarna med den nordiska modellen ett välkommet inslag. Tillsammans har de nordiska länderna världens tionde största ekonomi, ett kreativt näringsliv och ett stimulerande kulturliv samt en välutbildad och språkkunnig befolkning. Vi behöver ta till vara på de möjligheter som Norden erbjuder men som de enskilda länderna inte kan utnyttja den fulla potentialen av.

Förhoppningsvis kan ytterligare några steg tas i den riktningen då Nordiska rådet nu genomför sin årliga session, denna gång i Oslo 29-31 oktober. Från och med årsskiftet övertar också Sverige ordförandeskapet under de kommande 12 månaderna.

Grunden för de nordiska ländernas styrka är att man kan agera gemensamt och att det finns en lång historia av förtroendefullt samarbete. Baserat på förtroende och en kulturell närhet kunde den nordiska passunionen införas under femtiotalet och förutsättningarna komma på plats för en gemensam nordisk arbetsmarknad. När människor får röra sig fritt och enkelt över gränserna, arbeta och lära känna varandra skapar man grogrunden för en stark gemenskap.

Sedan passunionen och den gemensamma arbetsmarknaden har de nordiska länderna arbetat med att riva gränshinder och underlätta för människor att flytta mellan länderna eller dags- och veckopendla över gränserna. Arbetet har skett fortlöpande och gett resultat när Norden allt oftare ses som en gemenskap av omvärlden. Det nordiska samarbetet har åstadkommit mycket gott men vi kan inte nöja oss med fornstora dagar. Blicken måste lyftas och se fram mot Nordens framtida funktion som gemenskap.

Erfarenheten från ”Nordic cool” visar en möjlig och intressant riktning. I den globala konkurrensen om kunskap, talang och kapital kan bilden av det kreativa och öppna Norden, utan gränser, fungera som en magnet som kompletterar och ger länderna ett mervärde och uppmärksamhet runt om i världen. Genom att fortsätta att stärka det nordiska samarbetet kan vi ta till vara på de värden som är uppbyggda i och med att Norden uppfattas som en kulturell, språklig och ekonomisk gemenskap. Det politiska arbetet i den nordiska gemenskapen bör sträva efter att göra gränserna så osynliga som möjligt för att utveckla det unika med Norden.

Design, IT, miljö- och energiteknik är alla framtidsområden där de enskilda nordiska länderna är framträdande. För att skapa förutsättningar för samarbeten och att ta till vara på en nordisk dynamik mellan olika kompetenser inom dessa områden behöver vi fortsätta att riva gränser och undanröja gränsproblem som kvarstår. Människor, kompetens och kreativitet måste kunna röra sig obehindrat över gränserna för att Norden ska utvecklas.

Cristina Husmark Pehrsson
Nordisk samarbetsminister 2006-10
Vice ordförande svenska delegationen Nordiska rådet 2010-13
Hans Wallmark
Vice ordförande svenska delegationen Nordiska rådet 2013-

Ta ställning och dela artikeln