Denna nyhet är mer än 3 år gammal

7 november, 2013

Det har inte dragits ner på skola och vård

I Lokaltidningen vecka 42 var det en artikel om den föreslagna skattehöjningen i Ängelholms kommun. I samband med det fick tre invånare möjlighet att berätta vad dom tyckte skattehöjningen skulle användas till. Deras svar skulle jag vilja kommentera.

Först och främst måste det klargöras att halva den föreslagna skattehöjningen beror på ökade avgifter till staten på grund av ändringar i det kommunala utjämningssystemet.

Sedan till den första kommentaren. Det har inte dragits ner mycket på skola och vård som det påstås. Jag förstår inte vad denna utbredda missuppfattning beror på. Men sanningen är den rakt motsatta! Enligt SCB Kommunfakta ökade dom tillförda resurserna per invånare till utbildning och äldreomsorg i Ängelholm med nästan 50% mellan år 2000 och 2010. De senaste åren har stora satsningar på skolan i Ängelholm genomförts, vilket också givit resultat. Se bara hur vi klättrat i Lärarförbundets rankning, och nu har en av landets bästa skolor enligt dom. För övrigt kan det nämnas att nästan 90% av kommunens budget läggs på just skola, vård och omsorg.

Vad det gäller den andra kommentaren så är det ju så att vi hade varit tvungna att höja skatten precis lika mycket nästa år även om vi höjt lite varje år som oppositionen velat. Som ett förklarande exempel kan vi tänka oss att kommunen hade 5 anställda för 5 år sedan. Tänk er sedan att skatten höjs varje år för att årligen kunna nyanställa 2 medarbetare, istället för 1 som den ekonomiska tillväxten möjliggör. När sedan skatteintäkterna minskar har vi 15 anställda, istället för 10. Vår föreslagna skattehöjning gör att vi kan behålla de 5 som anställts med resurserna som skapats av tillväxten. Hur mycket hade vi behövt höja en nu redan hög skatt efter 5 års kontinuerligt höjande för att kunna behålla de 15?
Tack vare att Moderaterna har varit ansvarsfulla och inte låtit kommunens budget växa mer än den ekonomiska tillväxten medgett behöver vi inte höja skatten lika mycket som oppositionen hade tvingats göra med en ännu högre skattesats som utgångspunkt!

Och nu till den sista kommentaren som också den verkar vara en missuppfattning. Ängelholm erbjuder faktiskt möjligheten för äldre att bo tillsammans.

Daniel Jönsson (M)
ordf. Munka-Ljungbymoderaterna

Ta ställning och dela artikeln