Denna nyhet är mer än 3 år gammal

11 november, 2013

Utan jobb i Ängelholm

Ängelholms kommun har nästan 40 000 invånare och av dessa anses lite över 20 000 vara arbetsföra. Gruppen arbetsföra ungdomar, mellan 16 och 24 år är cirka 8 500 varav 392 är utan arbete. Genom riktade insatser från Arbetsförmedlingen (AF), Ung i Ängelholm, Ängelholms Näringsliv, Kommunen och kommunens arbetsgivare ingår 191 ungdomar i någon form av verksamhet. Kvar är 201 ungdomar som söker aktivt efter en arbetsplats.

För att kunna värdera siffrorna ska man känna till att det är stora omsvängningar under juli-september. Enligt Arbetsförmedlingen i Ängelholm har man inte några stora horder av arbetslösa. Detta innebär inte att vi tycker att situationen är acceptabel för de ungdomar som står utan sysselsättning eller arbete. Många av de arbetssökande är av olika anledningar svårplacerade. Vad gör vi för dessa?

Sedan några år pågår ett projekt som heter Ung i Ängelholm och drivs i samarbete med Kraftsamling Ängelholm, Ängelholms Näringsliv och Arbetsförmedlingen. Detta projekt är en positiv insats för ungdomarna, men det behövs mer.

Det finns företag i kommunen som går för högtryck och de företagen skulle kunna erbjuda ett antal timmar som sammantaget skulle kunna ge ett antal arbetstillfällen och/eller praktikplatser. Sedan finns det även företag som måste banta sin verksamhet vilket medför tråkiga nedskärningar. Då gäller det att ha en aktiv arbetsförmedling som med utbildning, nätverk och aktiva insatser kan fånga upp de som blir utan arbete.

Ett stort problem med tillfälliga timanställningar, som kan vara inkörsporten till mer jobb, är att dagens A-kasse-regler begränsar uppstämpling till heltidsersättning. Ibland kan det vara så att en arbetslös ungdom som har A-kasse ersättning förlorar ersättning om han/hon tar ett arbete som ger timersättning.

Det finns också en del arbetslösa ungdomar utan adekvat utbildning, och det är väl närmast där man måste koordinera utbildningsmöjligheter med arbetsmarknadsinsatser. Det finns arbetsområden där man söker efter kvalificerade medarbetare direkt efter genomförd gymnasieutbildning.

Vi föreslår en intensiv informationskampanj som lyfter frågan samt att ett närmare samarbete sker mellan arbetsförmedling, näringslivet och skolan för att bland annat tillhandahålla efterfrågade gymnasiala utbildningar.

Cornelis Huisman (M)
egen företagare sedan 1990

Karl-Erik Asp (M)
egen företagare sedan 1978

Ta ställning och dela artikeln