Denna nyhet är mer än 3 år gammal

25 december, 2013

Åsas punkter, december 2013

Åsa ny

  • Lions sköter som vanligt om Ängelholms luciatåg med bravur. Det är också Lions som lottar ut helt fantastiska pepparkakshus på skyltsöndagen. Tack för ert arbete och engagemang!
  • Nomineringsarbetet pågår för fullt i de politiska partierna. Hans Wallmark från Ängelholm kommer att stå överst på vår moderata valsedel för riksdagen. Grattis Hans till ett säkert fortsatt nationellt politiskt arbete.
  • Hela Skånes syd- och västkust har drabbats väldigt hårt av stormar. Vi skall vara rädda om det vi har och arbeta för långsiktigt bevarande av stränderna.
  • Många av kommunens duktiga medarbetare väljer att stanna länge. Varje år avtackas de som arbetat i 25 år med jubileumspresenter och jullunch av presidiet i fullmäktige. Jubilarerna är rättmätigt stolta och entusiastiska.
  • Det finns många kommuner som har en utmärkt skola. Däribland Ängelholm. Alliansledda kommuner har bättre skolor än de som leds av socialdemokraterna. Det finns statistik på det!
  • Att vara förtroendevald ordförande i kommunstyrelsen är ett helt fantastiskt uppdrag. Nu skall jag på eget initiativ lämna över till en efterträdare som precis som jag och mina företrädare kommer att slita hårt för vår kommuns allra bästa.

Ta ställning och dela artikeln