Denna nyhet är mer än 3 år gammal

4 februari, 2014

Enström och Wallmark i Kvällsposten 3 februari

Under de senaste månaderna har ett antal säkerhetspolitiska samtal ordnats landet runt. Det är bra. Idag måndag står Allmänna Försvarsföreningen och F10s Kamratförening värd för en försvarsdebatt i Ängelholm med inriktning på argumenten kring Sverige och Nato. Moderaterna kommer att företrädas av Hans Wallmark.

M arbetar för att stärka Sveriges försvar. Vi står mitt i en omfattande försvars-reform och Alliansen har nu två år i rad höjt försvarsanslaget. Vi fortsätter att ta ansvar och säkerställer att Sverige i fram-tiden har en stark försvarsförmåga. Vi är samtidigt ödmjuka inför uppgifterna.

Byggandet av försvarsförmåga innehåller många delar, men en betydande del handlar om att försvaret får möjlighet att öva mer. Regeringen har därför uppdragit åt Försvarsmakten att genomföra inledande mobiliseringsövningar och en större övning med förband från samtliga stridskrafter. Genom detta stärker vi ytterligare den nationella försvarsförmågan. Vi bygger också försvarsförmåga genom att öva tillsammans med andra. Sverige och Finland tar nu ytterligare steg i det fredstida samarbetet på försvarsområdet. Vi vill utöka samarbetet kring utbildning och övningar, förenkla utbytet och i vissa fall samordna användandet av våra militära resurser. Till exempel finns samarbetsmöjligheter på det marina området, där vi genom gemensamma övningar kan dra stor nytta av varandra.

En annan del i att bygga upp vår försvarsförmåga är att försvaret har bra materiel. Sedan 2006 har regeringen beslutat om uppgradering av befintlig materiel och tillförsel av ny materiel till försvaret, bland annat nästa generations JAS Gripen, nya Black Hawk-helikoptrar, uppgradering av stridsvagnar och stridsbåtar, anskaffning av splitterskyddade bandvagnar, nytt korträckviddigt luftvärnssystem och anskaffning av två nya ubåtar samt livstidsförlängning av två befintliga ubåtar av Gotlandsklass.

Förmåga byggs också med rätt avvägda resurser till Försvarsmakten. Alliansen har två år i rad höjt försvarsanslaget. Satsningarna innebär ett tillskott på cirka 6,5 miljarder under de kommande tio åren. Detta står i bjärt kontrast till oppositionspartierna. I senaste valet gick S – tillsammans med V och Mp – till val på att skära två miljarder på försvaret. S har nu att göra upp med V som vill skära 3,5 miljarder och MP som vill skära 7 miljarder på försvaret under de kommande åren. Till det kommer det senaste utspelet från S om nedskärningar på Sveriges största myndigheter. Försvarsmakten är Sveriges största myndighet – om man vill spara 10 miljarder på de största myndigheterna hur stora blir då nedskärningarna för de anställda i försvaret?

Försvarsmakten håller nu på att återta mycket av den nationella försvarsförmågan som gick förlorad då Socialdemokraterna avvecklade försvarsplaneringen och monterade ned krigsförbandsorganisationen i försvarsbesluten 2000 och 2004. Moderaterna har inlett arbetet med att stärka Sveriges försvar och vår försvarsförmåga. Det ser nästan ut som en tanke att kvällens debatt kommer att hållas på det tidigare flottiljområdet. För drygt tio år sedan var försvarspolitik nära på detsamma som förbandsnedläggningar. Det är enkelt uttryckt annorlunda nu.

Karin Enström
Försvarsminister (M)

Hans Wallmark
Riksdagsledamot, Försvarsutskottet (M)

Ta ställning och dela artikeln