Denna nyhet är mer än 3 år gammal

28 februari, 2014

Wallmark ställer frågor till S (Kristianstadsbladet 28/2)

Moderaterna och Socialdemokraterna har nu båda fastställt sina listor inför årets riksdagsval. Annelie Karlsson toppar för S i Norra och Östra Skåne, medan undertecknad är första M-namn. Jag har därför några frågor till Annelie Karlsson:

Alliansens överordnade löfte är att fortsätta ta långsiktigt ansvar för Sveriges ekonomi. Mot detta står ett oförberett och splittrat vänsteralternativ där alla tycks lova allt till alla. Det är nu mindre än 200 dagar kvar till valet och hög tid för Socialdemokraterna att tala klarspråk om vad deras ekonomiska politik faktiskt innebär.

I Socialdemokraternas budgetmotion presenteras utgiftslöften för 27 miljarder kronor, medan det bara finns finansiering på 16 miljarder kronor. Det innebär ett hål på 11 miljarder kronor, där stora utgiftslöften alltså saknar finansiering.

Samtidigt har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sammantaget gjort över 100 nya utspel efter att deras budgetmotioner presenterades i oktober. 100 utspel om saker de tre partierna vill göra och där man saknar täckning i finansiering och genomförande. Finansieringshålet och de många utgiftslöften som kommit därefter väcker frågor kring hur politiken är tänkt att hänga ihop och hur den ska finansieras.

Med ordning och reda i offentliga finanser har Sverige, som ett av få länder, kunnat stötta ekonomin genom snart sju år av kris och lågkonjunktur. Det har gjort att Sverige har kunnat styra undan från de flesta av krisens härjningar som nedskärningar, jobbförluster och växande statsskuld vilka har drabbat andra länder. I stället har över 200 000 nya jobb kommit till, resurserna till skola, vård och omsorg ökat och utanförskapet kraftigt minskat. Sverige är även det enda EU-land där statsskulden väntas minska mellan 2006 och 2014.

När vi nu blickar framåt mot kommande mandatperiod väntas ekonomin gradvis förbättras och arbetslösheten komma ner. Den ekonomiska politiken går därmed in i en ny fas där fokus flyttar från krisårens stimulanser – med långsiktigt riktiga skattesänkningar och utgiftsökningar – till att vi återigen ska bygga upp överskott i statens finanser. Det är viktigt att vi samlar ordentligt i ladorna under bättre tider, för att kunna klara oss väl också när nästa kris slår till. Det betyder i sin tur att alla reformer i närtid ska vara fullt finansierade.

Alliansen lägger därför nu fram förslag för att krona för krona kunna finansiera våra reformer för mer kunskap och fler jobb. Gemensamt för finansieringsförslagen är att det inte drabbar jobb och företagande, eftersom det skulle skada svensk ekonomi. Socialdemokraterna väljer en annan väg. De går fram med omfattande skattehöjningar på framförallt jobben för att bekosta bidragshöjningar. Samtidigt klarar de inte av att fullt ut finansiera sina övriga utgiftslöften, trots att en bristande kontroll över de offentliga finanserna skulle slå som hårdast mot dem som behöver samhället stöd allra mest. Det är dags för Socialdemokraterna att ge besked om varför de väljer bort ansvarstagandet för Sveriges ekonomi.

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)

Ta ställning och dela artikeln