Denna nyhet är mer än 3 år gammal

12 mars, 2014

Valfrihet lyfter skolorna

Svar till Erik Sahlvall (S):

Erik Sahlvall undrar över att Moderaterna anser att valfrihet är en viktig fråga för ängelholmarna. Vi anser att man som elev och förälder ska ha rätt att välja skola eller förskola för att hitta det som passar familjen bäst. Många är de elever som gått på Framtidsskolan som kan vittna om att de fått de bästa möjligheterna att lära för livet. Jag anser att all konkurrens gynnar utvecklingen, både inom näringsliv och offentlig verksamhet. När flera friskolor etablerades i Ängelholm i början av 2000 -talet var inte den kommunala skolan lika bra som den är i dag. Den konkurrens om eleverna som då följde ledde både till att fler elever fick välja en utbildning som passade dem bättre, samt att detta säkert bidragit till att den kommunala skolan lyft sig till den nivå med förbättrade resultat som vi nu ser.

Genom målmedvetna satsningar och höga förväntningar som eleverna svarar upp mot har skolornas resultat förbättrats årligen. Jämfört med riket ligger Ängelholm på en mycket bra nivå. Ett mått på detta är andelen elever som är godkända i alla ämnen, där ligger Ängelholms kommun på 86 %. Resultatförbättringen syns också i de olika rankinglistor som finns inom skolvärlden där vi ligger inom den bästa fjärdedelen och i någon ranking ännu bättre. Denna förbättring har haft betydelse för friskolornas attraktionskraft och möjlighet att locka nya elever. Mångfald och valfrihet är dock alltid viktigt. Moderaterna är därför positiva till nya etableringar av friskolor. Vi är övertygade om att eleverna och deras föräldrar vill och kan välja.

Sven-Ingvar Borgquist (M)
ordförande barn- och utbildningsnämnden
Moderata kretsens ordförande, Ängelholm

Ta ställning och dela artikeln