Denna nyhet är mer än 3 år gammal

14 mars, 2014

Pressmeddelande: Moderata förslag för fysisk utveckling av Ängelholm

VALPROGRAM 2014-2018Nya M

Ängelholm är en fantastisk kommun med stor potential att fortsätta växa och utvecklas med nya invånare och fler företag. Moderaterna i Ängelholm presenterar inför valet 2014 nu flera förslag för att möjliggöra och underlätta ansvarsfull utveckling av den fysiska miljön i hela Ängelholms kommun under kommande mandatperiod.

Moderaterna verkar för att hela Ängelholms kommun ska leva. Det innebär balans i satsningarna mellan staden och de omkringliggande orterna. Varje del i kommunen ska erbjuda attraktivt boende och god kommunal service. Moderaterna vill att Ängelholm ska fortsätta växa och utvecklas, minst i samma takt som övriga Skåne, för alla behövs i bygget av ett bättre Ängelholm.

– Att vi blir fler ängelholmare är viktigt för att garantera och utveckla välfärdstjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet. Ett attraktivt utbud av butiker, restauranger och kaféer förutsätter också ett underlag av människor som bor, handlar och umgås i vår kommun, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande och gruppledare.

– I Ängelholms kommun finns fantastisk natur där havet, skogarna, sjöarna, åarna och jordbruksmarken skapar en attraktiv helhet. När Ängelholm växer ska det därför ske på ett hållbart sätt med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter, säger Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande för Moderaterna i Ängelholm.

Vid framtida bebyggelse vill Moderaterna verka för mer effektivt markutnyttjande genom förtätning och byggnation på höjden. Moderaterna vill även verka för att möjliggöra bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen för att underlätta resande med tåg och buss, även om det ibland måste ske på åkermark.

Ett urval av moderata förslag för perioden 2014-2018:
• Verka för att hela Ängelholms kommun ska leva med attraktivt boende och god service.
• Verka för fortsatt befolkningstillväxt.
• Verka för förbättrat underhåll av gator, cykelvägar och parker.
• Verka för förtätning där det är lämpligt samt bebyggelse på höjden.
• Förbättra kommunens cykelvägar och koppla dem samman till större stråk.
• Verka för Klippanvägens förlängning över Rönneå. Syftet är att avlasta trafiken i city och möjliggöra utveckling av bland annat stationsområdet.
• Förbättre servicen vid bygglovsansökningar.
• Påbörja den första etappen av den nya stadsdelen på stationsområdet: Scantomten.
• Utveckla Stortorget till en attraktiv mötesplats året om.
• Utreda hur Nya torg ska kan utvecklas till en mer attraktiv plats.
• Införa en felanmälningsapp för enklare inrapportering av fel och brister.
• Förbättra skyltningen till havet och andra attraktiva platser.
• Verka och driva opinion för att beslut ska fattas om en HH-förbindelse under kommande mandatperiod.
• Verka för att beslut fattas om färdigställande av Västkustbanans dubbelspår.
• Underlätta för flygplatsens utveckling, bland genom byggandet av pågatågstation och nytt bostadsområde i Barkåkra.

Mer information:
Robin Holmberg, robin.holmberg@moderat.se
Sven-Ingvar Borgquist, slottet67@gmail.com

Ta ställning och dela artikeln