Denna nyhet är mer än 3 år gammal

17 mars, 2014

Fler jobb är utmaningen

Jobben är vår viktigaste fråga. Det är jobben som lägger grund för allt vad vi vill göra med Sverige. När fler får jobb kan fler stå på egna ben, försörja sig själva och forma sina egna liv.

Genom att ta ansvar för ordning och reda i ekonomin har Sverige, som ett av få länder, kunnat stötta ekonomin genom snart sju år av kris och lågkonjunktur. Detta har gjort att vi har kunnat lägga grunden för att 200 000 fler personer arbetar i dag jämfört med när alliansregeringen tillträdde 2006. Samtidigt har vi kunnat styra undan från de flesta av krisens härjningar som nedskärningar och växande statsskuld, i stället är Sverige det enda EU-land vars statskuld väntas minska mellan 2006 och 2014.

När vi nu blickar framåt mot kommande mandatperiod väntas ekonomin gradvis förbättras och därmed avtar behovet av att stötta ekonomin. Den ekonomiska politiken går därmed in i en ny fas där fokus flyttar från krisårens stimulanser – med långsiktigt riktiga skattesänkningar och utgiftsökningar – till att vi återigen ska bygga upp överskott i de offentliga finanserna. Det är viktigt att vi samlar ordentligt i ladorna under bättre tider, för att vi igen ska ha möjlighet att skydda och stötta ekonomin när nästa kris slår in över Sverige.

Det betyder i sin tur att alla reformer i närtid ska vara fullt finansierade, krona för krona, antingen genom utgiftsminskningar eller skattehöjningar. Vi föreslår dock inte några skattehöjningar på jobben, eftersom det skulle hota en stabil återhämtning och framväxten av nya jobb.

Att se till att jobben blir fler och kommer fler till del i en tid av växande global konkurrens är en av Sveriges viktigaste framtidsutmaningar. Vi vill därför fortsätta med reformer för mer kunskap, för bättre och tidigare stöd till elever och för att lärare och rektorer ska kunna göra ett ännu bättre jobb. Vi vill göra mer för att öka jobbchanserna för de människor som står längre bort från arbetsmarknaden. Vi vill också ytterligare stärka den svenska konkurrenskraften. I takt med att den internationella konkurrensen hårdnar, när allt fler länder träder in på världsmarknaden, är det viktigt att Sverige hänger med. Det är bara genom goda förutsättningar för utbildning, jobb, företagande, entreprenörskap och handel med omvärlden som Sverige kan fortsätta gå i rätt riktning.

Grunden för att vi har råd med de reformer som fortsätter att bygga Sverige starkt är att vi tar ansvar för ordning och reda i ekonomin. En bristande kontroll över de offentliga finanserna skulle slå som hårdast mot dem som behöver samhällets stöd allra mest. När vi nu möter ett skifte i ekonomin är det viktigt att vi fortsätter på den ansvarsfulla vägen. Vi ska säkerställa återhämtningen och gradvis vända de offentliga finanserna till balans och överskott.

Hans Wallmark (M)
Anette Åkesson (M)
Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Thomas Finnborg (M)
riksdagsledamöter från Nordvästskåne

Ta ställning och dela artikeln