Denna nyhet är mer än 3 år gammal

2 april, 2014

Politik för fler jobb (HD/NST 2/4)

Över 200 000 fler har sedan Alliansen vann valet 2006 ett jobb att gå till. Bara i Skåne län har 50 000 fler ett arbete. Det är inte en slump utan ett resultat av vår politik. Vi prioriterar att fler människor ska känna den trygghet, frihet och känsla av menig som ett jobb ger.

Ledande socialdemokratiska företrädare menar envist att jobben blivit fler för att Sveriges befolkning ökat. Vi ser nu runtom i Europa att detta inte stämmer. Nederländerna och Spanien har likt Sverige haft en befolkningstillväxt på drygt 400 000 personer sedan 2006. Men i Nederländerna har sysselsättningen ökat med endast 70 000 personer, och i Spanien har sysselsättningen minskat med närmare tre miljoner. I vårt grannland Danmark ökade befolkningen med 200 000, men trots detta minskade sysselsättningen med 130 000 personer mellan 2006 och 2013.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Att Socialdemokraterna tror att det räcker med en ökad befolkning för att få fler jobb visar att de inte förstått hur jobben växer fram.

Sveriges arbetsmarknad står sig i dag väl i jämförelse med de flesta andra länder. Trots krisen har Sverige lyckats bryta en lång trend med ett växande utanförskap och avsaknad av jobbtillväxt i privat sektor. Vi tillhör de länder i Europa som har högst sysselsättningsgrad och lägst långtidsarbetslöshet. Men det innebär inte att vi lutar oss tillbaka, vi fortsätter att lägga förslag för att jobben ska bli fler och komma fler till del.

I mitten av januari öppnades regeringen en helt ny väg in på arbetsmarknaden, YA-jobben, där unga får lära sig jobbet på jobbet. Till sommaren möjliggörr vi för äldre att skola om sig genom att höja åldern för studiestöd och vi förändrar arbetsgivaravgifterna för unga så att de sänks för den yngre åldersgrupp där det gör mest nytta. Vi gör också en bred översyn av Arbetsförmedlingen för att vässa insatserna och bättra matchningen.

Vårt mål är att alla som kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Till skillnad från Socialdemokraterna tror vi att det kräver ett målmedvetet arbete. Jobben växter inte till per automatik – bara med en ansvarsfull jobbpolitik.

Elisabeth Svantesson
Arbetsmarknadsminister (M)

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)

Ta ställning och dela artikeln