Denna nyhet är mer än 3 år gammal

10 april, 2014

Kristianstadbladet 10/4

Igår presenterades årets vårbudget med offensiva satsningar på infrastruktur och utbildning. För Skånes unga innebär det över 1 000 nya högskoleplatser och för skånsk infrastruktur elva olika satsningar på vägar och järnvägen.

Allianseregeringen lägger 255 nya högskoleplatser till Kristianstad. Totalt 1 029 nya högskoleplatser till Skåne. Flertalet av dessa handlar om olika former av lärarutbildningar, vilket understryker vårt fokus på skolans roll och betydelse.

Dessutom ökas kapaciteten på den skånska järnvägen via satsningar på Södra stambanan, kust till kustbanan, Skånebanan, Blekingekustbanan, Markarydsbanan samt Pågatågen i Nordost. För Skånes vägar innebär vårpropositionen bland annat E22-satsning genom färdigställande av sträckan Fjälkinge och Gualöv.

Allt är fullt finansierat – krona för krona. Vi tar ansvar medan oppositionens olika partier allt mer tycks lova allt till alla utan en tanke på finansiering eller stabilitet. De rödgrönas vidlyftighet innebär cirka 90 miljarder i ökade skatter – motsvarande en skatteökning på 10 000 per svensk och år. Vi i Alliansen väljer en annan väg, en väg som kantas av ansvarstagande.

Utan ordning och reda i statsfinanserna finns inga möjligheter till några satsningar alls. Detta inses lätt om vi jämför med länder i vår närhet. När andra tvingas skära ner, försämra och avstå kan vi i Sverige satsa, underhålla och bygga ut – fullt finansierat och utan att inteckna framtiden för våra unga.

Det är mycket märkligt att de rödgröna inte förstår betydelsen av finansiellt ansvar. Det går inte att ha lönehelg varje dag i månaden!

Utan ansvar – inga satsningar. Så enkelt är det.

Därmed inte sagt att vi är nöjda, tvärtom – det finns åtskilligt kvar att göra. Därför ber vi väljarna om fortsatt förtroende. Vårbudgeten lovar inte allt till alla, men det vi inom Alliansen har lovat det vi har hållit och vi kommer att fortsätta hålla det vi lovat. Arbets- och kunskapslinjen kommer fortsatt att vara det centrala för vår gemensamma politik!

Hans Wallmark (M)
Christer Nylander (FP)
Per-Ingvar Johnsson (C)
Tuve Skånberg (KD)

Riksdagsledamöter för Norra och Östra Skåne

Ta ställning och dela artikeln