Denna nyhet är mer än 3 år gammal

22 april, 2014

Brev till dig som bor i Ängelholms kommun (april 2014)

140415 Medborgarbrev april 14Hej!

Mitt namn är Robin Holmberg och jag skriver i egenskap av nytt kommunalråd till dig som bor i Ängelholms kommun. Jag vill kort berätta om vilka frågor som är viktiga för mig.

Jag älskar och brinner för Ängelholm. Det här är en fantastisk plats att bo och leva på. I vår kommun finns balansen mellan staden och tätorterna, naturen med hav, slätter, sjöar och skogar samt ett starkt och varierat näringsliv. Här finns den mysiga stadskärnan med ett rikt utbud av butiker, restauranger och kaféer. Men här finns också välfungerande och tillgänglig välfärd i hela kommunen. Det gäller genom livets olika skeden från förskola och skola till vård och omsorg om våra äldre.

Det finns mycket att vara stolt över i Ängelholm. Men för att även i framtiden vara en attraktiv kommun för ängelholmare, besökare, turister och företag måste vi ständigt våga fortsätta utveckla vår kommun. Risken är annars att vi ganska snart kommer få se oss omsprungna av andra.

I år är det valår och du har möjlighet att påverka vilka som ska föra din talan under den kommande mandatperioden. Lokalt kommer vi moderater att samtala med kommunens invånare för att lära oss mer om vilka problem som finns och hur vi kan lösa dem. Vi kommer att söka mandat för att fortsätta leda och utveckla Ängelholms kommun. Nya Moderaterna kommer särskilt att fokusera på tre områden som är viktiga för oss.

Det första handlar om skolan. Som det går för våra barn och unga i dag kommer det att gå för Ängelholm i framtiden. Därför måste de få bästa möjliga förutsättningar att lyckas i livet. Moderaterna vill bland annat satsa mer på lärarna, stärka skolans kunskapsuppdrag ytterligare, fortsätta verka för valfrihet och mångfald i skolan samt stärka inslagen av forskning. Ängelholms kommun står sig mycket väl, men ska bli en av de allra bästa skolkommunerna i Sverige.

Ordning och reda i ekonomin är avgörande för att vi ska kunna satsa på vår gemensamma välfärd i framtiden. De förslag som politiken fattar beslut om ska vara finansierade på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. Kommunen ska årligen göra ett positivt resultat så att vi i framtiden kan investera i skolor, förskolor och äldreboenden. Genom att konkurrensutsätta och våga ompröva verksamheter blir kommunen mer effektiv samtidigt som kvaliteten kan stärkas.

Ängelholm är en av Skånes tryggaste kommuner och ska så vara även i framtiden. Moderaterna vill den kommande perioden fortsätta satsa på patrullerande väktare i centrum på helgkvällarna, stärka samarbetet ytterligare med polisen samt genomföra trygghetsvandringar i de olika kommundelarna. Jag är övertygad om att du som bor i bostadsområdet är den som bäst kan beskriva vad som skapar otrygghet och vad som behöver åtgärdas i din närmiljö.

Detta är några av de saker jag vill få fortsatt förtroende för att kunna genomföra den kommande mandatperioden. Även om du inte alltid delar mina åsikter fullt ut så verkar jag för Ängelholms bästa och vill vara just ditt kommunalråd. Du är därför alltid välkommen att kontakta mig eller Moderaterna om du har frågor, synpunkter eller goda idéer du vill dela med dig av. Vi hörs!

Med vänlig hälsning

Robin Holmberg (M)
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Ta ställning och dela artikeln