Denna nyhet är mer än 3 år gammal

29 april, 2014

En ringled innebär stora ingrepp i miljön (NST 29/4)

Svar på Rita Aatola Olssons insändare den 15 april.

Det är ett antal argument som insändaren kommer med, inget är som jag ser det särskilt väl underbyggt. Insändaren ifrågasätter gjorda utredningar, såväl Trafikverkets prognoser som gjord miljökonsekvensbeskrivning döms ut som oseriösa.

Trafikutredningen visar att en förlängning av Klippanvägen över Rönneå avlastar såväl Östergatan som Skolgatan. Förlängningen av Klippanvägen innebär att av de ca 10000 fordon som dagligen passerar Stadsparken och Nybron kommer ca 6000 fordon att använda den nya vägen över Rönneå.

Nybyggnation kommer att ske på den så kallade Parallelltrapetsen samt Scanområdet och stationsområdet. Dessa nya bostäder kommer givetvis att innebära en högre trafikbelastning, vilket Östergatan och Skolgatan inte är dimensionerade för. Så förlängningen av Klippanvägen är den bästa lösningen för att nå ovannämnda bostadsområden, samt även resandecentrum.

Ett alternativ som insändaren föreslår är en ringled runt centrum Jag tror att man då menar en väg, väster om järnvägen, som sträcker sig från Kulltorp till Havsbadsvägen. Detta skulle innebära en tunnel under järnvägen strax söder om Kulltorp och sedan en väg parallellt med järnvägen fram till Havsbadsvägen.

Dels skall en tunnel byggas för att komma under järnvägen, denna kostnad drabbar kommunen och ingen annan. Vidare skall en väg byggas genom Kronoskogen, sträckan är ca 3200 meter. Vägen med gång och cykelbanor på båda sidor samt diken på båda sidor blir ca 15 meter bred. Avståndet mellan järnväg och vägen skall vara minst 7 meter.

Detta innebär att omkring 48000 kvadratmeter av Kronoskogen kommer att användas för detta vägbygge. Detta är inte att ta ansvar för miljön och våra grönområden.

Insändaren skriver i slutet av sin artikel att man inte kan dra en väg genom tysta natursköna områden. Då innebär det, att man inte kan bygga en ringled som insändaren själv föreslår? För som jag ser det är Kronoskogen ett vackert och tyst område.

Rune Johansson (M)

Ta ställning och dela artikeln