Denna nyhet är mer än 3 år gammal

21 maj, 2014

Galenskaperna bara fortsätter (NST 18/5)

Engelholmspartiet har märkligt nog som politiskt parti överklagat ett majoritetsbeslut i kommunfullmäktige. Deras överklagande har blivit avvisat i två instanser, det vill säga man vill inte ens ta ställning i ärendet utan anser att Engelholmspartiet inte har rätt att överklaga.

Det enda Engelholmspartiet har lyckats att åstadkomma är att 40.000 invånare i Ängelholm får vänta ytterligare på sitt badhus.

Nu slutar tyvärr inte galenskaperna här, nu skall man överklaga igen, med avsikt att ytterligare försena vårt badhus.

Det får ju finnas gränser på desperation även hos ett politiskt parti.

Jag hoppas Ängelholms kloka väljare markerar detta i kommande val.

Ulf Pethö (M)

Ta ställning och dela artikeln