Denna nyhet är mer än 3 år gammal

9 juli, 2014

Ängelholm ett föredöme i skolfrågor (NST 5/7)

Bertil Andersson skriver den 30/6 bland annat om skolan och undrar hur jag kan ha en vision om en skola i världsklass. Svaret är naturligtvis enkelt. Det är för att Ängelholms barn och unga förtjänar en skola i världsklass.

Skolan ska vara en plats där alla barn och unga blir sedda och får chans att lyckas. Genom god utbildning och kunskap kan skillnader i förutsättningar utjämnas och Ängelholms elever får en bra start i livet. I skolan läggs grunden för att unga ska kunna gå vidare till högre utbildning, arbete och egen försörjning under senare delar av livet.

I dagarna hade jag förmånen att få inledningstala på ett seminarium i Almedalen anordnat av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ängelholm utgjorde här det goda exemplet som resten av Skolsverige kan lära av. I Ängelholm har vi satsat på skolan även i svåra ekonomiska tider. Vi har arbetat med att stärka ledarskapet, från rektor och förvaltningsledning ut till lärarna i klassrummen. Vi har satsat på lärarlöner, kompetensutveckling och vetenskapligt grundad undervisning. Vi har snart runt 60 förstelärare som tar stort ansvar gentemot eleverna och kollegorna. Vi har genomfört en av de största och första satsningarna på IT i skolan för att modern teknik ska bli en naturlig del av undervisningen och inte en distraktion. Moderaterna har dessutom flera förslag för hur vi ska fortsätta stärka skolan även kommande mandatperiod.

Ängelholm ligger i SKL:s skolranking bland de tio procent bästa skolkommunerna i landet. För Moderaterna räcker inte detta, vi ska bli bäst. Moderaterna vet att som det går för Ängelholms unga i dag kommer det gå för Ängelholm i morgon, därför är skolan ett av våra främst prioriterade områden.

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande

Ta ställning och dela artikeln