Denna nyhet är mer än 3 år gammal

15 juli, 2014

Tillfälligt trist i Sibirien (NST 14/7)

Kommentarer till insändaren ”Bedrövligt i Sibirien” 10 juli

Visst ser det tråkigt ut just nu.
Låt mig inledningsvis tydliggöra att det inte är Ängelholm kommunen eller Tekniska kontoret som arbetar i området.

Området närmast kusten ägs av Stiftelsen för fritidsområden i Skåne och förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Skogen har enligt uppgift avverkats i samarbete med Länsstyrelsen i EU projektet SandLife med bidrag från EU.
Läs mer om SandLife på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/skane
Under hösten etableras ett utemuseum med sittplatser uppe i dynerna där det informerar om SandLIFE-projektet
Stiftelsen för fritidsområde Skåne och Sveaskog är gemensam väghållare av vägen till havet.
Grenar och grot kommer Skånska Landskap transportera bort. En del bli energi i värmeverken.
Läs gärna också på www.engelholm.se för att få veta mera.

Christer Örning
Ordförande
Tekniska Nämnden

Ta ställning och dela artikeln