Denna nyhet är mer än 3 år gammal

2 augusti, 2014

Aftonbladet debatt 28 juli

Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är en värdefull resurs för försvaret av Sverige. Det finns en stor potential hos hemvärnsförbanden att kunna lösa mer kvalificerade uppgifter. Inte bara för försvaret, utan när Sverige drabbas av större katastrofer, kriser eller olyckor. Vi moderater vill därför, med historiens misstag såsom Ådalen i åtanke, förstärka hemvärnets uppgifter.

Vi vill med dagens moderna hemvärn, med god rekrytering och en sänkt medelålder ner mot 40 år, öka antalet kvalificerade uppgifter och förmågor i de 40 bataljoner omfattande över 20 000 män och kvinnor.

Det kan gälla vid attentat och/eller olyckor vid kärnkraftverk, större säkerhetsarrangemang, avspärrningar och annan riskfull yttre bevakning och trafikreglering.
Försvarsberedningen presenterade i våras flera förslag på hur Hemvärnet bör utvecklas för att bli effektivare. Ukrainakrisen och den ryska aggressionen har inneburit en mer osäker omvärld och Försvarsberedningen är därför överens om att stärka hemvärnsförbandens förmågor, som en del av stärkt försvarsförmåga.

Vi vill exempelvis att bataljonsledningsförmågan utvecklas och att granatkastare och burna luftvärnsrobotar (Robotsystem 70) tillförs, där uppgifterna kräver det.

Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkornas personalvolym på Gotland ska stegvis öka. Vi moderater vill även öka övningsverksamheten med andra samhällsviktiga myndigheter som Polisen, Kustbevakningen, Tullen och Sjöfartsverket, gärna i en nordisk och baltisk kontext för att rent faktiskt öka de kvalitativa förmågorna. Då bygger det även på tillgång till modern materiel, där inte längre Hemvärnet bara kan vara slutanvändare av försvarets äldre materiel utan även vid behov kunna få ta del av helt nyanskaffat. På sikt bör även Hemvärnets numerär öka.

Vi vill också se tydliga krav på Hemvärnets tillgänglighet. Vid höjd beredskap ska Hemvärnsförbanden kunna verka med mindre delar inom några timmar och med huvuddelen inom ett dygn.

Även vid fredstid skall tillgängligheten och därmed dess samlade förmåga att stödja samhället vid allvarliga olyckor och fredstida kriser öka. Med utvecklad förmåga för hemvärnsförbanden stärks försvaret av det svenska territoriet. Det medger att övriga stridskrafter på ett effektivare sätt kan lösa sina uppgifter.
Försvaret av Sverige börjar i Sverige och det kräver samövade och tillgängliga förband med hög kvalitet.
Vi vet från den norska tragedin på Utøya att samverkan mellan olika förmågor är avgörande för resultatet på säkerhetsarbetet. Med detta färskt i minne är det nu dags att låta militär och polis med flera samverka för att öva, ingå materielsamarbeten och gemensamt kunna lösa morgondagens utmaningar.

Cecilia Widegren (M)
Hans Wallmark (M)

Ta ställning och dela artikeln