Denna nyhet är mer än 3 år gammal

19 augusti, 2014

200 år av fred bygger på svenskt försvar (GP 19/8)

Sverige firar den 14 augusti 200 år av fred. Det har möjliggjorts med det svenska försvaret som grund.

Den senaste tiden har vi sett två tydliga exempel där fredliga medel inte räcker till för att förhindra våld och brott mot folkrätten – Rysslands aggression mot Ukraina och Islamiska statens (IS) frammarsch och övergrepp mot civila i Syrien och Irak.

Sverige bedriver idag en utrikes- och säkerhetspolitik där vi aktivt tar ställning för fred, frihet och demokrati. För att arbeta för de målen har Sverige en omfattande verktygslåda som innehåller bland annat bistånd, diplomati, handel men också militära medel. Sverige har sedan slutet på andra världskriget varit ett av världens mest aktiva länder när det gäller fredsfrämjande. Flera S-regeringar har också skickat iväg trupp på fredsfrämjande insatser till exempelvis Afghanistan.

Den traditionen har alliansregeringen byggt vidare genom att svensk militär har deltagit i flera viktiga internationella insatser för fred och säkerhet. Dessa insatser har banat väg för långsiktigt bistånd och handel. Utveckling kräver säkerhet och vice versa.

Freden 1945, efter andra världskriget, blev ett lyft för oss som var unga då, skriver Thage G Peterson. Vad han inte nämner är att den freden byggdes på att de allierade staterna med vapen stod upp mot de fascistiska diktaturerna till en enorm kostnad i människoliv. Ibland räcker tyvärr inte diplomati och fredsförebyggande till, utan det krävs militära interventioner.

Därför stärker alliansregeringen i dag det svenska försvaret. Ska vi vara en trovärdig röst för fred, frihet och demokrati såväl i Sveriges närområde som internationellt så måste vi ha ett starkt försvar. Vi ska också fortsätta att arbeta för säkerhet i samverkan med andra genom att fördjupa samarbetena inom Norden, EU, FN och tillsammans med Nato. Så bygger Sverige säkerhet hemma, i närområdet och internationellt.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot, Norra och Östra Skåne,
ledamot av Försvarsutskottet

Ta ställning och dela artikeln