Denna nyhet är mer än 3 år gammal

24 augusti, 2014

Vi har gjort skolan till en av de bästa (NST/HD 24/8)

Ängelholms skolor har de senaste 7 åren gjort en närmast sensationell resa. Vi har gått från den nedre halvan i olika rankingar till den absoluta toppen i Sverige. Detta tack vare målmedvetna satsningar från Moderaterna och våra allianskollegor. Trots tuffa ekonomiska tider har vi satsat på lärarna genom höjda löner, karriärtjänster och fortbildning. Och på eleverna med stora investeringar i modern IT-utrustning, där alla elever i dag får en egen dator.

Hur det sett ut om oppositionen istället styrt i kommunen kan vi inte veta. Min gissning är att vi varit kvar på den nedre halvan, om man tänker på att:

  • Lärare i S-styrda kommuner tjänar i snitt 500 kronor mindre i månaden.
  • 40 av de 50 bästa skolkommunerna enligt Dagens Samhälle styrs av Alliansen. Och 38 av de 50 sämsta styrs 38 av S och V.
  • 13 av de 20 bästa skolkommunerna enligt Lärarförbundet styrs av Alliansen.
  • 18 av de 20 bästa skolkommunerna enligt SKL är Alliansledda.

Men valet den 14:e september handlar inte om vad vi har gjort. Valet handlar om vad som ska hända de kommande 4 åren. Och vilka som vinner valet i Ängelholm är helt avgörande för om denna fantastiska utveckling ska få fortsätta.

Moderaterna har ett helt batteri med förslag för hur Ängelholms skolor ska bli än bättre. Det handlar bland annat om fortsatta satsningar på höjda lärarlöner och karriärtjänster. Forskarskola och vidareutbildningar. Om språkcheckar, matteverkstad och ett Science Center. Mer fysisk aktivitet och trygghet och arbetsro för eleverna.

Mot detta står en mycket spretig opposition, utan idéer. Ett vänsterparti som vill avskaffa betygen. Sverigedemokrater som endast bekymrar sig om var skolavslutningar ska hållas. Ett Engelholmsparti som lovar allt till alla, utan konkreta förslag. Och Socialdemokraterna som tror att mer pengar oavsett vad de används till är lösningen.

Vi nöjer oss inte med att vi gjort vår skola till en av de bästa i Sverige. Vi satsar på en skola i världsklass!

 

Daniel Jönsson (m)

ordf. Munka Ljungbymoderaterna

ledamot Barn- och Utbildningsnämnden

Ta ställning och dela artikeln