Denna nyhet är mer än 3 år gammal

7 september, 2014

Nästa naturliga steg är Nato

Senast i somras beslutade alliansregeringen, efter två år av samarbete och bred samsyn i Försvarsberedningen, att ge Försvarsmakten i uppdrag att inleda avtalsförhandlingar med Nato om värdlandsstöd. Det stärker Sveriges försvarsförmåga och förbättrar våra möjligheter att ge och ta emot militärt stöd i såväl freds- som krigstid. Samarbetet med Nato stärker Sveriges säkerhet och höjer Försvarsmaktens operativa förmåga. I en tid när händelseutvecklingen i Ukraina och den ryska aggressionen skapar osäkerhet är det positivt att Sverige fördjupar samarbetet med Nato.

I samband med toppmötet i Cardiff kommer Sverige få möjligheten, att som partnerland, ytterligare utveckla samarbetet med Nato. Det handlar om att vi tillsammans med fyra andra länder får ökade möjligheter att påverka och delta i kunskaps- och informationsutbytet. Detta är också något som Försvarsberedningen har efterlyst.

Vi moderater är för ett svenskt Natomedlemskap. Ett svenskt medlemskap förutsätter dock att det finns ett brett folkligt och parlamentariskt stöd för en anslutning till försvarsalliansen. Gärna koordinerat med Finland som också hittills valt att står utanför. Det vore ett naturligt steg för oss att bli medlemmar i en allians som bidrar till stabilitet och säkerhet. Moderaterna har drivit Natofrågan i Försvarsberedningen. Det finns också skrivningar i vår gemensamma rapport om att Sverige ytterligare ska gå vidare med samarbetet med Nato.

Det Nato vi ser idag är något annat än det som fanns under det kalla kriget. Kärnan i organisationen är fortfarande de gemensamma försvarsgarantierna som artikel 5 i Natos stadgar innebär, men samarbetet har också breddats betydligt. Nato har accepterat 12 nya medlemsländer och samarbetar även inom ramen för Partnerskap för fred med 22 andra länder däribland Sverige. Merparten av EUs 28 medlemsstater finner det också naturligt att vara med. För våra nära grannländer Danmark och Norge är Nato en självklar och viktig del av den försvars- och säkerhetspolitik som förenar de flesta partier från höger till vänster.

Nato är idag världens mest effektiva organisation för krishantering, och den enda med en global kapacitet. Efterfrågan på krishantering är stor runt om i världen, inte minst från FN, och Nato har gjort stora insatser bland annat i Afghanistan, Libyen och Kosovo. Operationer till vilka Sverige har lämnat viktiga och uppskattade bidrag som har gjort en konkret skillnad för fred och säkerhet, men även stärkt det svenska försvarets förmåga.

Det finns idag en bred politisk enighet kring att Sverige ska fördjupa samarbetet med Nato, vilket skapar en stabil grund för att gå vidare. Efter Försvarsberedningens arbete förra sommaren blev det ett naturligt steg att ansöka om Sverige att få öva med Natos snabbinsatsstyrka NRF genom bidrag till dess tillhörande reservstyrkeregister. Den ansökan beviljades av Nato i oktober. Under 2014 anmälde Sverige åtta Jas Gripen och ett minröjningsfartyg till NRF och ett amfibiekompani under 2015.

Natos toppmöte i Cardiff kommer att bli en viktig indikator på vilken väg Nato kommer att gå de närmsta åren. I spåren av konflikten i Ukraina och det mer osäkra omvärldsläget spelar Nato en allt viktigare roll i Sveriges närområde. Vi moderater anser att Sverige bör sträva efter att bli medlemmar av Nato och vara en del av den säkerhetsskapande gemenskap som alliansen utgör.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot
ledamot av Försvarsutskottet

Ta ställning och dela artikeln