Denna nyhet är mer än 3 år gammal

8 september, 2014

På väg mot landets bästa skola (NST 6/9)

Svar till oppositionspartierna som hade inlägg i NST den 28 augusti.

Ibland kan man tycka det är synd att skolan skall vara ett slagträ i den politiska debatten. Det är som vanligt svårt att se vad S egentligen vill mer än att höja skatten. Vi däremot har konkreta idéer på nya riktade satsningar. I Ängelholm kan vi glädjas åt förbättrade skolresultat vilket vi kunnat läsa om i NST. Detta är sjunde året i rad av förbättrad måluppfyllelse. Sju goda år med Alliansen vid rodret har gynnat Ängelholms elever. Vi säger som det går för våra elever nu, kommer det att gå för Ängelholm i framtiden.
Ängelholms kommun tillhör numera bland de tio procent bästa skolkommunerna i landet. Detta genom målinriktade satsningar på läsa -skriva och räkna. Vi har även satsat på, en dator per elev som arbetshjälpmedel. Alla elever har nu var sin dator.

Vi tänker fortsatt vara en kommun som leder utvecklingen och har som ambition att bli Sveriges skolkommun. Tillsammans med regeringens satsningar på skolan med mindre klasser och mer undervisningstid i matematik. Dessa reformer är fullt finansierade, krona för krona, eftersom vi prioriterar fler jobb och bättre skola framför höjda bidrag. Förutom regeringens satsningar så har vi också egna grepp:

Vi vill starta en matteverkstad för högstadieelever. Denna verksamhet har prövats på några ställen i landet. Matteverkstad är en frivillig form av läxhjälp och tanken är att den leds av äldre gymnasieelever som har goda kunskaper i matematik. Vi tror att de äldre eleverna kan sporra de yngre till att få ökat intresse för ämnet.

En annan idé är att högstadieeleverna ska få en språkcheck att utnyttja som betalning hos ett studieförbund. Denna språkcheck är förstås frivillig och tanken är att den kan användas till att läsa något av de språk eleven läser i skolan eller ett helt nytt tredje språk. Jag tror att denna språkcheck kommer väl till pass i vår region med täta internationella kontakter och språk är en förutsättning för dem.
Moderaterna bygger broar för framtiden!

Sven-Ingvar Borgquist (m)
Ordförande BUN

Ta ställning och dela artikeln