Denna nyhet är mer än 3 år gammal

3 oktober, 2014

Nu bildar vi Treklövern Ängelholm

Treklövern ledarePRESSMEDDELANDE 3 oktober 2014

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar i dag en Treklöver för Ängelholm. Syftet med samarbetet är att tillsammans bedriva en aktiv och tydlig oppositionspolitik mot det styre som kommer att bilda majoritet i Ängelholms kommunfullmäktige mandatperioden 2014-2018.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna delar en borgerlig värdegrund och en gemensam bild av hur Ängelholms kommun ska utvecklas, både som plats att leva på och som organisation, nu och i framtiden. För att få så stort inflytande som möjligt i det osäkra parlamentariska läge som råder efter valet 2014 bildar partierna därför nu en Treklöver. M, C och KD kommer gemensamt att bedriva en aktiv, tydlig och borgerlig oppositionspolitik. Detta i stark kontrast mot det löst sammanhängande vänsterblock som bildats av Socialdemokraterna, Engelholmspartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet.

– Ängelholm behöver stabilitet och ansvarstagande i en tid då läget i fullmäktige är allt annat än tydligt. Vi är övertygade om att vi får större genomslag för våra idéer och förslag när vi samarbetar. Vår samverkan bygger på att vi är tre partier som företräder en liknande politik och som har en gemensam vision för Ängelholms kommun, säger Robin Holmberg (M).

Förutom att samarbeta kring politiken och lägga gemensamma förslag till budget kommer samarbetet även att innehålla fler delar. Exempelvis kommer M, C och KD genomföra gemensamma kampanjaktiviteter och gruppmöten under mandatperioden. Utöver detta kommer alla tre partier vara representerade i den nya kommunstyrelsen, samt i de beredningar och nämnder som ska utses.

– För oss är det viktigt att samtliga partier vinner på samarbetet och därigenom får representation i kommunens olika styrande församlingar. Vi kommer att vara en opposition att räkna med som har siktet inställt på att åter få väljarnas förtroende att leda Ängelholms kommun efter valet 2018, säger Liss Böcker Sellgren (C).

Treklövern har tillsammans 19 mandat i Ängelholms nya kommunfullmäktige. Det innebär att partierna tillsammans är den största minoriteten (S har 16 mandat) då övriga partier deklarerat att deras samarbete enbart ska gälla vid fördelning av uppdrag. I förlängningen innebär det att Treklövern har stora möjligheter att påverka vilken politik som ska styra Ängelholm de kommande åren.

– Vi företräder tre partier som tycker lika i många frågor men med olika hjärtefrågor. Vi vill gemensam göra Ängelholms kommun till en än bättre plats att bo och leva på, med hållbar utveckling för hela kommunen. I opposition får vi nu chansen att jobba med vår politik och möta medborgarna tillsammans för att vinna deras förtroende inför valet om fyra år, säger Lennart Engström (KD).

Mer information
Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)

Ta ställning och dela artikeln