Denna nyhet är mer än 3 år gammal

11 december, 2014

Hur tänker S-ledamöterna från Skåne rösta om Bromma? (9/12)

Om man inte är överens är man oenig. Är man inte förberedd är man oförberedd. En regering som är både oenig och oförberedd riskerar att skapa osäkerhet och otydlighet och att bli handlingsförlamad. Redan före valet försökte vi från alliansens sida poängtera de potentiellt stora problem Sverige skulle ställas inför när partier ska bilda regering utan att i förväg ha kommit överens vare sig om villkoren för samarbetet eller om vilken politik som ska gälla.

Det slutliga resultatet av den bristande regeringsförmågan har vi nu sett i och med att regeringens budgetförslag föll och med det efterföljande beskedet att regeringen avser att utlysa extra val. Det är i sig ett unikt misslyckande för Löfven, men regeringsodugligheten handlar inte bara om budgeten.

Problemen har hopat sig under hela hösten med en handlingsförlamad regering som är otydlig eller helt utelämnar besked i flera viktiga frågor. Regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet skapar stor osäkerhet för alla familjer med barn i friskolor om vilka villkor som ska gälla framöver. I en av få skarpa propositioner under hösten ville regeringen avskaffa människors rätt att välja vård – även om propositionen fick återkallas för omarbetning efter en unik generalsågning av lagrådet och svidande kritik från remissinstanserna. För att bara nämna två exempel.

Allra värst är situationen dock inom infrastrukturområdet, där flera för landet avgörande frågor nu helt blockeras av låsningarna inom regeringen.

För Skånes del betyder det exempelvis att frågan om att bygga en fast HH-förbindelse – som alliansregeringen satte fart på – nu verkar ha pausats på obestämd tid, främst beroende på okunskap kring förutsättningarna, detta trots att S har kongressbeslut på att förbindelsen ska byggas.

En annan viktig fråga för näringslivet både i Malmö-Lund och i Helsingborgsregionen är möjligheten att smidigt och snabbt kunna nå Stockholmsregionen. Där har Bromma flygplats en avgörande roll som nav för inrikesflyget. 90 procent av de 2,3 miljoner resorna (2013) är arbetsrelaterade och är ofta kopplade till arbetspendling. Flygplatsen är därför viktig inte i första hand för Stockholm utan för resten av landet.

Före valet var beskedet från Stefan Löfven och Magdalena Andersson tydligt; Bromma ska vara kvar. Därför blir sveket desto större när regeringen öppnar upp för förhandling om att stänga Bromma redan 2022. Nära hälften av avgångarna från Sturup till Stockholm riskerar därmed att försvinna. Från Ängelholms flygplats är motsvarande siffra 58 procent.

Frågan är vart trafiken ska ta vägen om flygplatsen stängs. Det är inte möjligt att flytta trafiken till Arlanda, eftersom det inte finns tillräcklig kapacitet. Tågtrafiken klarar inte heller, åtminstone inte inom överskådlig tid, att möta behovet. Resultatet blir att det blir färre möjligheter att resa till och från Stockholm, vilket skapar problem för näringslivet i Skåne.

På alliansens initiativ kommer riksdagen före jul att hålla en avgörande omröstning om framtiden för Bromma flygplats. Vårt besked är tydligt: Vi kommer att rösta för att flygplatsen ska finnas kvar.

Vi vill nu rikta frågan till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Skåne. Hur tänker ni rösta i frågan om Brommas framtid den 16 december? Skåningarna förtjänar att få ett besked.

Jonas Jacobsson Gjörtler, Helsingborg
Olof Lavesson, Malmö
Hans Wallmark, Ängelholm
Boriana Åberg, Kävlinge

Riksdagsledamöter (M) från Skåne

Ta ställning och dela artikeln