Denna nyhet är mer än 3 år gammal

17 februari, 2015

Nya Moderaterna vill öka resurserna till försvaret

Ett försämrat säkerhetsläge i vårt närområde kräver att vi stärker Sveriges försvarsförmåga. Därför anser Nya Moderaterna att Försvarsmakten bör få ökade resurser. Det kommer att vara vår linje i de försvarssamtal som nu förs mellan Alliansen och regeringen säger Anna Kinberg Batra och Hans Wallmark i en intervju med Sveriges Radio.

  • Vi är beredda att höja anslagen till försvaret för att möta det oroliga läget i omvärlden och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, inte minst i Sveriges närområde. Det ställer krav på hur man prioriterar. Finansieringen ska vara ansvarsfull och inte hota jobb och tillväxt genom skadliga skattehöjningar. Regeringen måste nu återkomma med om och hur de avser att höja försvarsanslagen, säger Anna Kinberg Batra.
  • Höjda försvarsanslag bör framförallt gå till att snabbt öka våra förbands förmåga, tillgänglighet och uthållighet. Det handlar då exempelvis om att stärka vår incidentberedskap så att flottan får fler sjötimmar och att flygvapnet får fler flygtimmar. En ökad närvaro på och över Östersjön är prioriterad, avslutar Hans Wallmark.

Läs mer här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6095797

Ta ställning och dela artikeln