Denna nyhet är mer än 3 år gammal

17 mars, 2015

Ny viceordförande i Ängelholmsmoderaterna

PRESSMEDDELANDE 2015-03-17

Lördagen den 14 mars höll Nya Moderaterna i Ängelholms kommunkrets årsmöte. Förutom val av styrelse fattades också det första beslutet om förnyelse av Ängelholmsmoderaternas organisation.

Jessica Polfjärd, gruppledare för Moderaterna i riksdagen, gästade mötet och talade om hur Moderaterna ställer om till en aktiv opposition och hur arbetet med politikutveckling fortskrider inför valet 2018. Hans Wallmark, lokal riksdagsledamot, talade om förvarets utmaningar och vilka förstärkningar som kommer att krävas.

Vid årsmötet omvaldes Sven-Ingvar Borgquist till kretsordförande. Christina Hanstål nyvaldes till viceordförande:

– Som ledande oppositionsparti ska Moderaterna vara det parti som tydligast står på ängelholmarnas sida. Vi ska använda åren i opposition till att ompröva vår politik och ge bättre svar på de frågor människor ställer i sin vardag, säger Christina Hanstål (M).

Förutom kretsårsmöte avhöll även de moderata kommundelsföreningarna årsmöten. Det innebär att samtliga kommundelsföreningar nu fattat det första av två beslut som krävs för att slå samman dem till en gemensam förening.

– Moderaterna i Ängelholm har beslutat att kraftsamla i en gemensam förening. Syftet är att kunna lägga mer energi på att politikutveckla och samtala med kommunmedborgarna, istället för på administrativt styrelsearbete, säger Sven-Ingvar Borgquist (M), kretsordförande.

Förslaget till sammanslagning av föreningarna är resultatet av ett intensivt arbete som bedrivits inom Moderaterna sedan valet i höstas då fyra arbetsgrupper tillsattes med det gemensamma målet att förnya Moderaternas politik, kampanjformer och organisation. I framtiden kommer det istället att finnas utsedda kommundelsrepresentanter med särskilt ansvar för en viss del av Ängelholms kommun. Definitivt beslut kommer att fattas på årsmötena 2016.

Mer information:
Sven-Ingvar Borgquist, 072-183 51 65
Christina Hanstål, 070-824 41 86

140517_ (222)140524_ (95)

Ta ställning och dela artikeln