Denna nyhet är mer än 3 år gammal

30 maj, 2015

Tack till Sveriges veteraner!

Idag den 29 maj firas veterandagen. Det sker i en värld som är mer osäker än på länge. Den ryska aggressionen mot Ukraina utmanar säkerheten i vår del av världen, terrorism och radikalisering orsakar sönderfall i Mellanöstern och Nordafrika och gränskonflikter destabiliserar Ostasien. Därför är det viktigt att Sverige står upp för frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

Vi ska vara ett land som är beredda på att fortsätta stödja insatser där det behövs. Svenska soldater och andra företrädare är redan kända för viktiga insatser i bland annat Bosnien, Kosovo, Afghanistan och nu även i Mali. Alla de svenska män och kvinnor som riskerar sitt liv för att värna andras liv och säkerhet – de är värda all vår respekt.

Veterandagen firas för att ge de svenskar som gjort militära och civila bidrag i internationella insatser det erkännande de förtjänar. Veterandagen instiftades 2008 som en del i alliansregeringens arbete för att skapa en sammanhållen veteranpolitik. Den syftar till att tillförsäkra att de som skickas ut på utlandsmissioner förbereds ordentligt, men även att veteranerna tas om hand efter genomförd insats och att deras bidrag i fredens tjänst får uppskattning av samhället.

I den veteranutredning som alliansregeringen tillsatte, som presenterades 2014, finns förslag på hur stödet till veteranerna ytterligare kan stärkas. Det är viktigt att de förslagen nu blir verklighet. Det handlar till exempel om en mer aktiv uppföljning efter genomförd insats, förbättrat stöd till de anhöriga och att höja meritvärdet för de veteraner som varit på utlandmission. I riksdagen har vi dessutom pekat på behovet av ett särskilt veterancenter.

Svenska soldater befinner sig i Mali för att stödja FNs stabiliseringsinsats i landet. Kustbevakningen har skickat resurser till EUs insats för att rädda liv på Medelhavet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör insatser i Nepal för att hjälpa till efter jordbävningen. Detta är bara några exempel på viktiga och breda svenska insatser som ständigt pågår.

Försvaret av Sverige handlar också om att kunna stå upp för de värden som utgör grunden för vårt samhälle på andra platser i världen. Det finns ingen motsättning mellan försvaret av Sverige och insatser utomlands. De svenska veteranerna gör insatser för fred och säkerhet, men de tar även med sig erfarenheter hem till Sverige som berikar vårt land. Vi är tacksamma för våra veteraners viktiga insatser och firar därför med stolthet veterandagen idag.

Anna Kinberg Batra, partiledare

Hans Wallmark, försvarpolitisk talesperson

Ta ställning och dela artikeln