Denna nyhet är mer än 3 år gammal

16 november, 2015

Treklöverns förslag till budget för 2016

Treklövern ledareI dag (16/11) presenterade Treklövern (M, C och KD) sitt gemensamma förslag till budget för Ängelholms kommun för år 2016. Årets budget är Treklöverns andra i opposition och den enda budget som ligger på kommunfullmäktiges bord som förhandlats fram gemensamt av flera partier.

I budgetförslaget tar Treklövern sikter på att stärka Ängelholm inom en rad områden. Nedan följer ett axplock av våra förslag. Hela budgeten finns att ta del av HÄR.

Budget 2016:

  • Starkt resultat, 1 % av skatter och statsbidrag, dvs. ca 19,7 miljoner kronor.
  • Förslag till effektiviseringar av kommunala verksamheter
  • Över 3 miljoner kronor till underhåll av våra gemensamma tillgång (belysning, lekplatser, vinterväghållning, strandunderhåll)
  • Längre öppethållande av offentliga toaletter längs stränderna
  • Cirka 1,2 miljoner kronor till näringslivs- och destinationsutveckling
  • Aktivitet förebygger kvar i oförändrad form
  • Avslag till besparingsförslag avseende maten i skola och förskola samt tillskot av 500 000 kronor (totalt 1,5 mnkr mer än S-förslaget till skolmaten)
  • Införande av Ung omsorg och föräldrarådgivningscheck
  • Permanentande av trygghetsskapande vakter i centrum på helgkvällarna
  • Ny gång- och cykelväg över Rönneå vid Haradal från 2018

Ta ställning och dela artikeln