Denna nyhet är mer än 3 år gammal

4 februari, 2016

Staden och demokratin skadas (HD/NST 3/2)

Jag är arg och orolig.
Det som hänt i myndighetsnämnden är förfärligt.
Det skadar kommunen och det skadar förtroendet för politiker och demokratin.

Kaoset kring frågan om ”böter” för att fastighetsbolaget Backahill lät hyresgästerna flytta in i Rönne brygga som planerat trots avsaknaden av ett kommunalt intyg utlöste kaoset.
Men det har varit en lång tids turbulens med misstänksamhet, hårda ord och tveksam hantering.
Vi har olika åsikter, det är därför det finns en politisk nämnd. Men det får inte bli så att en majoritet vrider på fakta, undanhåller information, stryper debatt och med förtäckta hot styr besluten.
Plan- och bygglagen är svår. Den innehåller stora straff i form av byggsanktionsavgifter för den som gör fel.
”Böterna” räknas i förhållande till byggytor. Därför kunde det för Rönne brygga bli två miljoner kronor för ett felande intyg.
För ett ridhus, där byggherren gjorde ett liknande fel, blev det över en miljon kronor. I slutänden ströks straffet då det ansågs orimligt.
Andra orimligheter kan vara ett ”svartbyggt” plank vid en altan för 20 000 kronor.

Alla ska betraktas som oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Alla har också rätt att försvara sig.
Så har vi moderater agerat i fallet Rönne brygga liksom i några andra ärenden. Vi har pratat med inblandade, skaffat information och gjort egen bedömning.
I fallet Rönne brygga skrev vi ett PM med bifogade dokument och förklarade varför det inte borde bli något straff. Det godkändes även av Centern och Kristdemokraterna.
Det viktigaste är att kommunen hade kunnat utfärda intyget före inflyttning. Lagen säger att sådant ska hanteras skyndsamt.

Istället för att låta alla få samma information vägrade ordföranden att låta vårt PM med bilagor gå med i kallelsen. Istället bifogades nya handlingar från tjänstemän där våra argument bemöttes utan att det som skulle bemötas fanns med.
I samma utskick meddelades att frågan om jäv skulle väckas. Vi misstänkliggjordes.
På mötet prövades jävsfrågan av personer som inte kände till bakgrunden. Svaret blev nej, inget jäv. Tjänstemännen som utrett sitt arbete är självklart inte jäviga enligt samma märkliga logik.

Att de utpekade fritidspolitikerna blev upprörda och gick hem är begripligt.
Och jag som inte var på mötet, men ändå är utpekad som jävig, funderar över om kommunpolitik är värt att lägga tid på.

Anders Davidsson (M)
Myndighetenämnden

Ta ställning och dela artikeln