Denna nyhet är mer än 3 år gammal

23 februari, 2016

Ny styrelse för ny moderatförening

PRESSMEDDELANDE 2016-02-23

ÅRSMÖTE 2016. I helgen samlades 80 ängelholmsmoderater för att avhålla det första ordinarie årsmötet i den nybildad föreningen Moderata samlingspartiet i Ängelholm. Moderaternas vice partiledare Peter Danielsson inledde årsmötet med att tala om partiets viktiga förnyelsearbete och om det senaste årets arbete med att utveckla de moderata svaren på Sveriges utmaningar.

Vid årsskiftet upphörde den gamla föreningsindelningen av Moderaterna i Ängelholm. Den gamla strukturen byggde på de tidigare kommunerna från innan kommunsammanslagningarna på 1970-talet. Från och med den första januari kan dock Moderaterna i Ängelholm bocka av en viktig punkt i det lokala förnyelsearbetet. Nu samverkar moderater från hela Ängelholms kommun i en ny gemensam förening och en gemensam styrelse.

Ambitionen med föreningssammanslagningarna har varit att minska det administrativa styrelsearbetet för att på så sätt frigöra mer tid för politikutveckling och utåtriktad verksamhet såsom medborgarmöten, studiebesök, samtal på stan, företagsbesök med mer.

160223 Ny styrelseUnder årsmötesordförande Hans Wallmarks ledning valdes en ny styrelse med Elisabeth Kullenberg som ordförande och Tomas Fjellner som vice ordförande (se bilaga). I styrelsen kommer det att finnas utsedda representanter med ansvar för att anordna aktiviteter i samtliga kommundelar. Till styrelsen adjungeras även oppositionsråd och gruppledare Robin Holmberg samt riksdagsledamot Hans Wallmark.

– Som ordförande för Moderaterna i Ängelholm kommer jag att verka för att vårt parti ska fortsätta vara en positiv drivkraft för hela kommunens utveckling. Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss för att fortsätta förnya och utveckla vår politik för ett bättre Ängelholm, säger nyvalda ordföranden Elisabeth Kullenberg (M).

– Moderaterna i Ängelholm kraftsamlar nu i en gemensam förening för att stå redo att vinna ängelholmarnas förtroende för en moderatledd kommunledning efter valet 2018. Med den nya föreningen har vi tagit ett viktigt steg på vägen, men nu behöver all kraft ägnas åt att utveckla vår politik, säger oppositionsrådet och gruppledaren Robin Holmberg (M).

Styrelsen i sin helhet

Ordförande: Elisabeth Kullenberg
Vice ordförande: Tomas Fjellner

Ledamöter:
Britt-Inger Tinnert
Christina Hanstål
Sara Friberg
Maija Rampe
Maths Kjellin
Ingela Sylwander
Anders Davidsson
Karl-Erik Asp
Ola Carlsson
Daniel Jönsson
Sven-Ingvar Borgquist
Hannes Petersson, MUF
Göran Larsson, KF-gruppen

Adjungerade:
Robin Holmberg
Hans Wallmark
Viviann Nilsson, MSS

Ta ställning och dela artikeln