Denna nyhet är mer än 3 år gammal

25 februari, 2016

Motion om säker skolstart

Under 2017 blir en ny fin Nyhemsskola klar för inflyttning. Det är en stor skola som skapar många trafikrörelser morgon och eftermiddag. Alla som ska in och ut från området med bil använder Nyhemsleden. Och all trafik från Nyhemsleden ska ut eller in på Östra vägen vid en korsning intill en av kommunens största förskolor, Montessoriföreningens Oceanen.

Sedan flera år tillbaka räcker inte personalparkeringarna till vid Oceanen. Här står oftast åtta, tio personbilar parkerade längs Nyhemsleden. Bilägarna ska då korsa Nyhemsleden när de ska till och från sina fordon. Ofta sammanfaller det med morgonrusningen. Trafiken på Östra vägen är också intensiv, och det kan vara svårt att komma ut från Nyhemsleden eller svänga vänster över det allt populärare östra infarten.

Vid planeringen och bygget av den nya skolan har det lagts stor möda på säkra trafiklösningar. Men den planeringen gäller bara skolområdet. Trafiken borde säkras även några hundra meter därifrån, vid korsningen Nyhemsleden/Östra vägen. Här kan det vara svårt att komma fram och risken för olyckor bedömer vi som oförsvarligt hög.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att kommunen senast vid invigningen av Nyhemsskolan har löst parkeringsproblemen vid montessoriförskolan så att ingen längre lockas att parkera längs Nyhemsleden.

att kommunen snarast försöker höja säkerheten och förbättra framkomligheten i korsningen Nyhemsleden/Östra vägen.

Ängelholm 2016-02-13

Anders Davidsson (M)

Sven-Ingvar Borgquist (M)

Ta ställning och dela artikeln