Denna nyhet är mer än 3 år gammal

15 mars, 2016

Interpellation angående Simmarnas hus

Vintern 2016/2017 öppnar det efterlängtade nya badhuset i Ängelholm. Anläggningen kommer som bekant bli ett stort tillskott för Ängelholms kommun. Såväl simföreningarna som allmänheten kommer att beredas plats i badhuset. Intresset för det nya badhuset är stort och det finns goda skäl att tro att det kommer bli välnyttjat.

För simklubbarna kommer öppnandet av Vattenhuset innebära att avvecklingen av Simmarnas hus fullföljs våren 2017. Simklubbarna har tilldelats tider i det nya badhuset i enlighet med det avtal som tecknades mellan Ängelholms kommun och Kunskapsporten 2011. Detta utgår från det förfrågningsunderlag som upprättades inför upphandlingen där kommunens behov specificerades. Sedan dess har intresset för simning ökat och behovet av tider för simklubbarna är större nu än 2011.

Moderaterna anser att Ängelholms kommun i detta läge har två val. Det första är att genom ett kompletterande avtal köpa till fler tider i Vattenhuset. Detta är naturligtvis förenat med kostnader. Det andra valet är att låta Simmarnas hus leva vidare som ett komplement till de tider som kommunen avtalat om i Vattenhuset. Vid etableringen av Simmarnas hus valde kommunen att skriva av investeringen under den tid det temporära badet skulle vara i bruk. Det innebär att när anläggningen är avskriven kommer kommunen enbart betala för drift och underhåll. Även detta är naturligtvis förenat med kostnader.

Det vore dock intressant att veta vad kostnaden för respektive alternativ för att utöka antalet timmar är så att vi politiker kan jämföra och välja det som är mest ekonomiskt fördelaktigt för Ängelholms kommun.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Lars Nyander (S):

1. Är skillnaderna i kostnad mellan ytterligare timmar i Vattenhuset kontra att behålla Simmarnas hus utredda?

2. Om ja. Kommer dessa kostnader att redovisas så att politiken kan göra ett väl övervägt ställningstagande?

3. Om nej. Kommer en sådan jämförande utredning att göras innan avvecklingen av Simmarnas hus genomförs?

Ängelholm 2016-03-10

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Ta ställning och dela artikeln