Denna nyhet är mer än 3 år gammal

24 augusti, 2016

Interpellation om sänkta ersättningar för ensamkommande unga

I juni presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ett förslag om sänkta ersättningar till kommunerna för mottagandet av ensamkommande unga. Förslaget innebär att dagens ersättningsnivå om 1900 kronor per ungdom och dag sänks till 1350 kronor.

Syftet med förändringen sägs vara att effektivisera kommunernas kostnader för mottagandet. Det är i grunden lovvärt och det är nog uppenbart för alla som satt sig in i frågan att kostnaderna behöver minska. Kritiken mot förslaget har dock främst handlat om att sänkningen av ersättningarna forceras fram. Kommunerna kommer inte att hinna sänka sina kostnader i samma takt som statens bidrag minskar. Risken är därmed uppenbar att kommunerna kommer att få stå för mellanskillnaden.

Oavsett om regeringen genomför förändringen eller ej behöver Ängelholms kommun effektivisera mottagandet och helst göra det innan kommunen tvingas till det genom sänkta ersättningar. Ett sätt att minska kommunens kostnader för mottagandet av ensamkommande unga är att ställa om boendet från HVB-boende till s.k. stödboende. Tanken med stödboende är att ungdomarna ska klara sig mer själva och att behovet av personal minskar vilket leder till minskade kostnader.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till välfärdsnämndens ordförande BrittMarie Hansson (S):

1. Vad innebär det i kronor för Ängelholms kommun om regeringen sänker ersättningsnivåerna från 1900 kronor till 1350 kronor per ungdom och dag?

2. Hur arbetar Ängelholms kommun med att ställa om från HVB-boenden till mer kostnadseffektiva stödboenden?

Ängelholm 2016-08-22

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Ta ställning och dela artikeln