Denna nyhet är mer än 3 år gammal

23 oktober, 2016

Varför vill S tysta politikerna? (NST 23/10)

I protokollet från myndighetsnämndens möte 29 september finns en underlig protest från Socialdemokraterna. Partiet fick alla andra emot sig vid mötets enda känsliga fråga.

Det gällde om kommunen skulle sätta rejäla byggböter på en privatperson med fastighet i utkanten av Ängelholm. I husen hade det varit skiftande verksamhet, och nu var det tillbaka till det ursprungliga, bostäder.

Förslaget var att ägaren skulle straffas för att han inte hade sökt bygglov tidigare för annan verksamhet, och nu skulle det till bygglov för att gå tillbaka till det ursprungliga.

Vi från Moderaterna såg flera frågetecken. Dessutom anser vi att kommunen ska vara försiktig med att straffa sina medborgare.

En moderat pratade med den utpekade fastighetsägaren och fick en annan bild av vad som hänt. Här blev det också tydligt att ägaren hade försökt att göra rätt för sig tidigare.

Även Socialdemokraterna ansåg att ärendet var något oklart och föreslog att byggböterna borde halveras. Vi andra tyckte inte att det fanns skäl till någon bestraffning över huvud taget. Och så blev det.

I en andra omröstning förlorade Socialdemokraterna även när det gällde att kravet på nytt bygglov skulle drivas fram med hot om vite.

Det är inget konstigt att vi är oense mellan partierna. Det märkliga är reaktionen från kommunens nu ledande parti, Socialdemokraterna.

S-gruppen protesterar i protokollet mot att en moderat har ”drivit egen parallell utredning”. S-gruppen protesterar också mot att denna ”utredning” inte har presenterats för de övriga i nämnden i god tid före sammanträdet.

Man tar sig för pannan. Skulle politiska motståndare vara tvungna att leverera argument och inställning före ett möte? Och skulle vi som politiker inte ha rätt att prata med en medborgare som hotas av böter motsvarande ett allvarligt brott? Med den argumentationen behövs inga politiska nämnder.

Åtminstone vi från Moderaterna lär fortsätta att prata med medborgarna, och fortsätta att agera för ängelholmarnas bästa. Därför kan det även i framtiden hända att vi går emot både tjänstemannaförslag och Socialdemokraterna.

Anders Davidsson (M)

Tomas Fjellner (M)

Ta ställning och dela artikeln