Denna nyhet är mer än 3 år gammal

27 oktober, 2016

Fråga till Lars Nyander (S) angående översyn av de nya parkeringszonerna

Att Ängelholms kommun infört nya parkeringsregler kan inte ha undgått någon. Många är de som i media, sociala medier, i kommunens synpunktshantering och i samtal med oss politiskt aktiva vittnat om det upplevda kaoset. Det är människor som börjat ta bilen till jobbet eftersom de av förklarliga skäl inte kan vara hemma och flytta bilen. Ängelholmare som betalar för månadskort och som sen inte har någon plats att parkera bilen på. Lärare på gymnasieskolan som istället för att ägna kraft och energi åt att utbilda våra ungdomar istället måste stressa runt på morgonen för att försöka hitta en plats.

Att parkeringen inte upplevs fungera i människors vardag är naturligtvis mycket allvarligt. Men frågan är om det inte långsiktigt är mycket mer allvarligt att det inte finns något tydligt politiskt ansvar för trafik- och parkeringsfrågorna.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S):

1. Kommer en utvärdering göras i närtid av de nya parkeringszonerna?

2. Kommer du ta initiativ till att tydliggöra det politiska ansvaret för trafik- och parkeringsfrågorna?

Ängelholm 2016-10-27

Robin Holmberg (M)

Ta ställning och dela artikeln