Denna nyhet är mer än 3 år gammal

30 november, 2016

Medborgarmonolog? (NST 30/11)

Läser i måndagens tidning under ”Min mening” på ängelholmsidan, en insändare om medborgardialogen om den så kallade växthustomten.

Som framgår av insändaren framfördes att då vi har såväl Hembygdsparken som Nybroskogen på några hundra meters avstånd, så finns det ingen anledning att anlägga ytterligare en park i detta område.

Insändaren menade att det är lämpligare att bygga bostäder på växthustomten. Men enligt insändaren så sade kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) att detta inte fick diskuteras vid detta möte.

Man undrar hur man kan föra en medborgardialog, där man inte fritt får framföra sin åsikt?

Något som inte har framkommit är att driftkostnaderna för denna park i första förslaget var kalkylerat till närmare 500 000 kronor per år.

Det vore lämpligare att dessa pengar tillfördes Hembygdsparken som är ett av Skånes mest besökta turistmål.

Med tanke på bostadsbristen i Ängelholm måste byggandet komma igång. En lämplig tomt är växthustomten som ligger nära Ängelholms centrum och är tillgänglig för nybyggnation.

Rune Johansson (M)

Ta ställning och dela artikeln