Denna nyhet är mer än 3 år gammal

20 februari, 2017

Interpellation angående Ängelholms kommunala krisberedskap

Ibland får vi problem med infrastrukturen och då ser vi hur sårbara vi är i vårt högteknologiska samhälle. Senast var det Malmö och Eslöv som drabbades. Då kommer man som politiker osökt att tänka på sin egen kommun. Hur skulle vi klara oss utan ström en längre tid? Vattenförsörjningen likaså, vatten är ju vårt viktigaste livsmedel. Som kommun har vi ett långtgående socialt ansvar, med ansvar för bl.a. skola, vård och omsorg.

Förutom kommunens ansvar, så får man nog anse att allmänhetens kunskaper är ganska begränsade. En del kommuner har redan gått ut med krisberedskapskampanjer till allmänheten. Då med budskapet att man skall kunna klara sig utan el i 72 timmar, samt ha ett basföråd hemma av diverse livsmedel och andra förnödenheter. Om de flesta av oss klarar sig själva så kan kommunen lägga resurser på dem som behöver det mest.
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Lars Nyander (S):

1. Kan våra livsmedelsleverantörer leverera livsmedel till kommunen även vid ett större regionalt strömavbrott?

2. Har vi reservkraft till alla boenden samt till vatten och avloppsnätet?

3. Vilka frivilliga organisationer har en fungerande organisation att sätta in när behov uppstår?

4. Hur kan vi nå ut till allmänheten när ström och internet ligger nere?

5. Har vi möjlighet att tanka våra samhällsviktiga fordon (inkl elbilar) vid strömavbrott?

6. Vid problem med vattenförsörjning eller problem med vattenkvalitet, har vi då utrustning och kapacitet att köra ut vatten i tankbilar?

7. Som nämnts innan har en del kommuner planerat att göra en krisberedskapskampanj till allmänheten. Är en sådan på gång i Ängelholm?

8. Är alla skyddsrum kommunala eller finns det andra huvudmän än kommunen och har vi koll på att utrustning finns, samt fungerar i våra kommunala skyddsrum?

Spannarp den 13 februari 2016
 
Sven-Ingvar Borgquist

Ta ställning och dela artikeln