Denna nyhet är mer än 3 år gammal

4 maj, 2017

Det behövs ett helhetsgrepp – och bättre beslutsunderlag

Kostnaderna för att bygga ett nytt stadshus är uppskattade till minst 150 miljoner kronor. Innan slutgiltigt besked om att bygga eller inte bygga nytt behöver fler saker utredas så att politiken fattar beslut på rätt underlag.

Den viktigaste frågan som ännu är obesvarad är vad som ska hända med nuvarande stadshus om Ängelholms kommun beslutar att bygga ett nytt någon annanstans. Moderaterna vill inte att kommunen ska stå med ytterligare en märkesbyggnad som står och förfaller. Därför behöver frågan besvaras innan vi överhuvudtaget är beredda att fortsätta diskussionen.

Dessutom behöver frågan om det är möjligt att bygga om och bygga till nuvarande stadshus utredas ytterligare. Är det möjligt att bygga till på tomten och vad skulle det i så fall kunna komma att kosta ihop med en ordentlig renovering av befintliga lokaler?

Stadshusfrågan är inte den enda fastighetsfrågan som just nu är aktuell i Ängelholms kommun. Även Svenska kyrkan befinner sig i en process att sälja delar av sitt fastighetsbestånd, bland annat Åvalla församlingshem i centrala Ängelholm.

Vilken roll skulle Åvalla kunna spela i det ”pussel” av ersättningslokaler som behöver läggas i samband med kommande renovering av till exempel Stadsbiblioteket? Är det möjligt att kommunen hyr eller köper Åvalla och inrymmer verksamheter som i dag hyr ”på stan” i syfte att minska antalet externa hyreskontrakt? Exempel på sådana är fältgruppen som hyr på Storgatan och fritidsgården i Åhlénshuset.

Ängelholms kommun står med flera utmaningar på fastighetssidan. Moderaterna är övertygade om att det behövs ett helhetsgrepp och nya kreativa tankar för att åtgärda de problem som finns. Annars riskerar kommunen fler skattehöjningar.

En förutsättning för att komma vidare i processen är dock att politiken får svar de frågor som återstår, bland annat om stadshuset. Vi vet att Ängelholms stadshus ligger många ängelholmare varmt och hjärtat, därför behöver frågan hanteras varsamt och med respekt för vad huset betyder för många. Innan komplett underlag finns är vi inte beredda att gå vidare.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Karl-Erik Asp (M)
2:e vice ordförande i beredningen för samhällsutveckling

Ta ställning och dela artikeln