Denna nyhet är mer än 3 år gammal

17 maj, 2017

Att behålla stadshuset som stadshus måste vara huvudspår

Pressmeddelande 2017-05-17

Frågan om Ängelholms stadshus engagerar. För de allra flesta vi möter är ingångsvärdet att försöka behålla stadshuset som just stadshus. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna menar därför att tidigare fattade beslut behöver rivas upp samt att kompletterande utredningar angående om- och tillbyggnad av stadshuset behöver göras. För våra partier är huvudspåret att stadshuset ska få fortsätta vara stadshus.

I dagarna avslutades medborgardialogen om Ängelholms stadshus. Politiken har nu åter att ta ställning till vad som ska hända i frågan. Huvudspåret för kommunen har hittills varit att bygga ett nytt stadshus på annan plats.

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna sätter i dag ner foten om den fortsatta processen genom följande ställningstaganden:
 
1. Om- och tillbyggnad av befintligt stadshus är Moderaternas, Centerpartiets och Liberalernas huvudspår i den fortsatta processen.

Vi ser att det finns ett stort engagemang för Ängelholms kommuns unika stadshus. För de allra flesta vi möter är ingångsvärdet att stadshuset ska vara stadshus även i framtiden, om det är ekonomiskt och tekniskt försvarbart. M, C och L delar denna uppfattning.

2. Genomför en utredning om förutsättningarna för att renovera, bygga om och bygga till befintligt stadshus. Utredningen ska belysa såväl ekonomiska som tekniska aspekter samt hur evakuering av byggnaden kan genomföras under byggtiden.

3. Riv upp kommunstyrelsens beslut per den 13 april 2016 i avvaktan på fortsatta utredningar och politiska beslut.

Kommunstyrelsebeslutet från 2016 innebär att nuvarande stadshus inte ska byggas om. Beslutet begränsar politikens handlingsutrymme och möjligheterna att föra en sansad diskussion om vad som ska göras i frågan. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna anser därför att beslutet ska rivas upp i avvaktan på resultatet av ovanstående utredningar och kommande beslut.

Mer information
Robin Holmberg (M), 072-988 70 00
Liss Böcker Sellgren (C), 073-996 06 24
Sonny Rosén (L), 070-220 62 42

Ta ställning och dela artikeln