Denna nyhet är mer än 3 år gammal

17 november, 2017

Alliansens budgetförslag för 2018

Alliansen har presenterat vårt gemensamma förslag till budget för nästa år, vilket NST rapporterar om i dag.

I årets budget prioriterar Alliansen:

1. Alliansen fredar välfärden – vi ompriorterar 12 miljoner kronor för att undvika besparingar i skola och funktionsstöd.

2. Förstärkningar i välfärdens hjärta – Alliansen tillför smarta satsningar för bättre välfärd, exempelvis fler skolledare, mer barnomsorg på obekväm arbetstid, fysisk aktivitet i skolan m.m.

3. Hela Ängelholms kommun ska leva och växa – Alliansen satsar på hela kommunen och vill utveckla kommunens tätorter och landsbygd. Vi satsar också på föreningar på landet utsmyckning i tätorter.

4. Mer pengar till skötsel och underhåll – Alliansen tillför 3,3 miljoner kronor mer för skötsel av våra gemensamma tillgångar.

5. Alliansen ställer krav på förvaltningen – Vi prioriterar välfärdens hjärta och ställer därför krav på effektivare förvaltning med lägre kostnader för den kommunala administrationen.

Läs mer på HD.se här

Alliansens budget – hela dokumentet
Presentationsmaterial från pressträffen

Ta ställning och dela artikeln