Denna nyhet är mer än 3 år gammal

27 november, 2017

Motion angående utredning om en förskola i Össjö

Denna fråga stod högt på Össjöbornas önskelista när fullmäktiges beredning för samhällsbyggnad hade medborgardialog i Össjö. Kommunen saknar en förskola i denna del av kommunen. En förskola i Össjö skulle säkra upp elevunderlaget till skolan. Det skulle göra det möjligt för fler barnfamiljer att bosätta sig i Össjö med omnejd. Om det blir en kommunal förskola kan man utnyttja en del av de lokaler som skolan har och till exempel få maten från skolans kök. Om en förskola etableras i Össjö slipper de barn som ska gå i Össjö skola att byta miljö i samband med skolstarten.

Nya Moderaterna i Ängelholm yrkar med anledning av ovanstående:

att​ Ängelholms kommun startar en utredning för att etablera en förskola i Össjö

att ​man i utredningen även tittar på möjligheten med privat drift

Ängelholm 2017-11-13

Per Skantz (M)
Ola Carlsson (M)

Ta ställning och dela artikeln