Denna nyhet är mer än 3 år gammal

28 november, 2017

Om Parkskolan

Allians för Ängelholm inlämnade följande protokollsanteckning under kommunfullmäktige den 27 november:

Alliansen – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – anser det mycket positivt att kommunfullmäktige med bred politisk förankring tagit ställning för att påbörja utvecklingen av Parkskolan genom försäljning.

Alliansen vill se utveckling av byggnaden och tomten på ett sätt som bidrar till stadens och kommunens attraktivitet. Det är viktigt att utvecklingen av Parkskolan sker med varsamhet och med respekt för att Parkskolan är en uppskattad byggnad i Ängelholms stadsmiljö. Alliansen kommer därför driva att den fortsatta försäljningsprocessen ska ske med nedanstående inriktning:

  • Bevara och skydda fasaden så att den fortsatt utgör en fond för Stadsparken.
  • Byggnaden ska utvecklas med verksamheter som bidrar till ett attraktivare Ängelholm.
  • Utveckla tomten genom en byggrätt som möjliggör till exempel bostäder, verksamheter och parkering.
  • Utveckla Stadsparken.

Ängelholm 2017-11-28

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C)
Charlotte Engblom (L)
Linda Persson (KD)

Ta ställning och dela artikeln